Gå til sidens indhold
Gå til delmål 3.8: Giv alle adgang til lægehjælp Gå til delmål 3.8
Delmål 3.9: Delmål 3.9

Delmål 3.9

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Gå til delmål 3.a Gå til delmål 3.a: Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Indikatorer

3.9.1

3.9.2 3.9.3

Download data

Forklaring

Ifølge DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - dør 4221 for tidligt pga. luft-forurening i Danmark om året, når man ser gennemsnittet for 2016-2018. Der udgives løbende status og reviderede modeludregninger fra DCE.

Senest opdateret:

12-06-2020