Gå til sidens indhold
Gå til delmål 3.8: Giv alle adgang til lægehjælp Gå til delmål 3.8
Delmål 3.9: Delmål 3.9

Delmål 3.9

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Gå til delmål 3.a Gå til delmål 3.a: Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Indikatorer

3.9.1

3.9.2

3.9.3

Dødelighed som følge af urent vand, dårlige sanitære forhold og manglende hygiejne (WASH)

0 procent

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik over dødelighedsraten som direkte følge af urent vand eller sanitære forhold. Dog vurderer Danmarks Statistik - med udgangspunkt i statistik fra World Health Organisation og Global Health Organisation -  at dødelighedsraten er meget lav.

Senest opdateret:

13-07-2022