Gå til sidens indhold
Delmål 3.1: Delmål 3.1

Delmål 3.1

Inden 2030 skal den globale mødredødelighed reduceres til under 70 dødsfald pr. 100.000 levendefødte børn.

Gå til delmål 3.2 Gå til delmål 3.2: Red alle børn under fem år fra at dø, hvis det kan forhindres

Indikatorer

3.1.1

3.1.2

Andel af fødsler assisteret af uddannet sundhedspersonale

100 procent

Forklaring

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen producerer Danmark ikke kontinuerlig og officiel statistik om antallet af fødsler assisteret af sundhedsfaglig personale. Dog vurderer Styrelsen, at tallet er meget højt.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: