Gå til sidens indhold
Delmål 3.1: Delmål 3.1

Delmål 3.1

Inden 2030 skal den globale mødredødelighed reduceres til under 70 dødsfald pr. 100.000 levendefødte børn.

Gå til delmål 3.2 Gå til delmål 3.2: Red alle børn under fem år fra at dø, hvis det kan forhindres

Indikatorer

3.1.1

3.1.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af kvinder, der er døde af svangerskabs- og fødselskomplikationer er sat i forhold til antal levendefødte børn. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret:

30-03-2021

Del sidens indhold: