Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.4: Giv lige rettigheder til ejerskab Gå til delmål 1.4
Delmål 1.5: Delmål 1.5

Delmål 1.5

Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos mennesker, der lever i udsatte situationer, og deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer skal reduceres.

Gå til delmål 1.a Gå til delmål 1.a: Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Indikatorer

1.5.1 1.5.2 1.5.3

1.5.4

Andel af lokale regeringer, der har vedtaget og implementeret lokale strategier for at nedbringe katastroferisikoen i overensstemmelse med nationale strategier for at nedbringe katastroferisiko

Minus ikon: Danmark opfylder ikke Verdensmålet

Forklaring

Ifølge Beredskabsstyrelsen findes der ingen overordnet national strategi for nedbringelse af katastroferisiko, som kommuner kan følge. Dog udarbejder mange kommuner selv fx forebyggelses- og klimatilpasningsstrategier.

Senest opdateret:

13-07-2022