Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.4: Giv lige rettigheder til ejerskab Gå til delmål 1.4
Delmål 1.5: Delmål 1.5

Delmål 1.5

Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos mennesker, der lever i udsatte situationer, og deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer skal reduceres.

Gå til delmål 1.a Gå til delmål 1.a: Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Indikatorer

1.5.1

1.5.2 1.5.3 1.5.4

Antal døde, savnede, og personer berørte af katastrofer pr. 100.000 mennesker

0 procent

Forklaring

Med katastrofer forstås en seriøs forstyrrelse af funktionerne i et fællesskab eller samfund med omfattende menneskelige, materiel, økonomisk eller miljømæssige tab og effekter, som overstiger det ramte fællesskabs eller samfunds mulighed for at håndtere katastrofen ved hjælp af egne midler. Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik om antal døde, savnede og antallet af berørte personer. Dog vurderer Danmarks Statistik at antallet af døde og savnede er meget lavt.

Senest opdateret:

02-08-2022