Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.4: Giv lige rettigheder til ejerskab Gå til delmål 1.4
Delmål 1.5: Delmål 1.5

Delmål 1.5

Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos mennesker, der lever i udsatte situationer, og deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer skal reduceres.

Gå til delmål 1.a Gå til delmål 1.a: Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Indikatorer

1.5.1 1.5.2

1.5.3

1.5.4

Andel af lande, der vedtager og gennemfører lokale katastroferisikostyrings- strategier i overensstemmelse med Sendai-rammen for katastrofe- og risikoforebyggelse 2015-2030

Minus ikon: Danmark opfylder ikke Verdensmålet

Forklaring

Ifølge Beredskabsstyrelsen følger Danmark ikke systematisk Sendai-rammen for katastrofe- og risikoforebyggelse 2015-2030. Dog anvendes mange af delelementerne fra Sendai-rammen som en del af Danmarks katastrofe- og risikoforebyggelse.

Senest opdateret:

13-07-2022