Gå til sidens indhold

København stadig langt fra niveau før COVID-19

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juni 2021

Overnatningerne på hoteller og feriecentre i København steg i juni med 125 pct. i forhold til juni sidste år. Stigningen i 2021 var dog ikke nok til at bringe overnatningerne tilbage på niveauet fra før COVID-19. I juni 2021 var der 68 pct., eller 520.000 færre overnatninger i København end for to år siden. Alene udenlandske overnatninger faldt med 420.000, et fald på 86 pct. i forhold til 2019. På hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne steg de samlede overnatninger i hele landet med 36 pct. i juni 2021 i forhold til juni 2020, hvilket stadig er et fald på 27 pct. i forhold til juni 2019.

Overnatninger på hoteller og feriecentre i Landsdel Byen København. JuniKilde: www.statistikbanken.dk/hotel1

Solrig juni var positiv for de danske overnatningssteder

De mange solskinstimer var ikke det eneste, der skinnede på de danske overnatningssteder i juni 2021. Alle overnatningsformer klarede sig godt i juni med stigninger op til 75 pct. i forhold til året før. Stigningerne var dog ikke nok til at bringe overnatningerne op på 2019-niveau. I forhold til 2019 er juni-overnatningerne faldet med mellem 10-45 pct. Der blev i alt foretaget 2,9 mio. overnatninger i juni, heraf 1,4 mio. på campingpladser og 137.000 i lystbådehavne, en fremgang på hhv. 16 og 4 pct. Fremgangen på campingpladserne skyldes 141.000 flere danske og 54.000 flere udenlandske overnatninger, hvorimod det på lystbådehavnene udelukkende skyldes 12.000 flere udenlandske overnatninger. Overnatningstallene er fortsat meget påvirket af COVID-19-restriktionerne.

Overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne. JuniKilde: www.statistikbanken.dk/camp1 og lyst1

Samlet stigning i første halvår

De samlede overnatninger i første halvår steg med 421.000 overnatninger, svarende til 6 pct. flere end i samme periode sidste år. Denne stigning er båret af at campingpladserne havde 795.000 flere overnatninger, hvoraf 90 pct. var danske. Feriecentrene oplevede en samlet stigning på 47.000 overnatninger, som resultat af en stigning i danske overnatninger på 108.000 og et fald i udenlandske på 60.000 overnatninger. Overnatningerne på hoteller, vandrerhjem og i lystbådehavne faldt op til 12 pct. i årets første seks måneder i forhold til året før.

Stigning i juni når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving steg det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 19,6 pct. fra maj til juni 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2021

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.

Maj

Juni

 

Apr.-juni/
jan.-mar.

Juni/
maj.

 

1.000

 

pct.

I alt

1312,1

1417,0

1419,4

1399,0

1789,4

2140,5

 

28,5

19,6

Hoteller

308,3

386,5

364,1

409,3

672,7

837,4

 

81,3

24,5

Feriecentre

161,1

110,9

123,9

136,1

230,6

302,3

 

69,0

31,1

Camping

747,9

833,4

856,3

807,7

834,2

910,3

 

4,7

9,1

Vandrerhjem

94,7

86,2

75,1

45,8

51,9

90,4

 

-26,5

74,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

Juni

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

2162,6

2945,9

36

7594,2

8015,3

6

Heraf danske

1848,7

2490,5

35

6060,0

7135,0

18

Øst for Storebælt

644,9

963,6

49

3117,6

2857,7

-8

Vest for Storebælt

1517,7

1982,3

31

4476,6

5157,6

15

Hoteller mv.

560,2

956,7

71

3238,6

2861,4

-12

Heraf danske

493,0

818,6

66

2249,0

2438,9

8

Øst for Storebælt

241,6

461,5

91

1852,8

1514,7

-18

Vest for Storebælt

318,7

495,2

55

1385,8

1346,7

-3

Feriecentre

185,1

319,2

72

854,5

901,9

6

Heraf danske

166,0

307,0

85

767,5

875,1

14

Øst for Storebælt

47,0

81,9

74

203,2

196,3

-3

Vest for Storebælt

138,1

237,2

72

651,3

705,7

8

Campingpladser

1216,0

1410,7

16

2897,0

3692,0

27

Heraf danske

1042,1

1182,7

13

2677,0

3393,7

27

Øst for Storebælt

271,9

308,6

13

698,9

852,6

22

Vest for Storebælt

944,1

1102,0

17

2198,1

2839,4

29

Vandrerhjem

70,2

122,9

75

407,0

365,0

-10

Heraf danske

59,4

100,1

69

218,6

296,9

36

Øst for Storebælt

41,5

73,8

78

296,8

238,0

-20

Vest for Storebælt

28,8

49,1

71

110,2

127,0

15

Lystbådehavne

131,0

136,5

4

197,0

195,0

-1

Heraf danske

88,2

82,1

-7

148,0

130,3

-12

Øst for Storebælt

42,9

37,7

-12

65,9

56,1

-15

Vest for Storebælt

88,1

98,8

12

131,2

138,9

6

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. august 2021 - Nr. 288

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation