Gå til sidens indhold

Tjenester trækker udenrigshandlen op

Betalingsbalance og udenrigshandel august 2021

I august steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,8 pct. Den samlede import steg 1,4 pct. Stigningerne er forårsaget af stigninger i handlen med tjenester. Den samlede eksport og import er steget set over de seneste tre måneder. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Danmarks eksport til Storbritannien tilbage på niveauet før Brexit

Danmarks samlede eksport af varer og tjenester til Storbritannien har de seneste år svinget, bl.a. som følge af såvel COVID-19 som Brexit. Eksporten er nu tilbage på niveauet før Brexit. Eksporten til Storbritannien steg 5 pct. fra første kvartal 2020 til andet kvartal 2021, mens Storbritanniens samlede import faldt med 5 pct. Dermed har Danmark vundet eksportandele på det engelske marked efter en tilbagegang frem mod Brexit.

Danmarks eksport til Storbritannien sammenholdt med Storbritanniens samlede import (faktiske tal)Kilde: Særudtræk, www.statistikbanken.dk\bb2 og www.ons.gov.uk/Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 4,5 mia. kr. for januar til juli 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Overskuddet for 2019 er opjusteret med 1,3 mia. kr., og 2020 er nedjusteret med 2,3 mia. kr. som følge af revisioner på formueindkomsten. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-august

 

Juli

August

August1

3 mdr.2

2020

2021

 

  mia. kr.  

  pct.  

  mia. kr.  

Løbende poster i alt

14,7

14,3

..

..

130,4

115,2

 Indtægter

136,3

137,5

0,8

1,7

988,0

1074,0

 Udgifter

121,6

123,2

1,3

1,0

857,6

958,8

Varer og tjenester

11,5

11,0

..

..

111,3

103,6

 Eksport

117,0

117,9

0,8

1,7

842,6

919,1

 Import

105,5

106,9

1,4

1,2

731,2

815,4

 Varer

7,4

6,1

..

..

83,0

63,8

  Eksport

72,2

70,9

-1,8

-1,9

509,9

571,2

  Import

64,8

64,8

0,0

-1,0

426,8

507,4

   Varer som krydser dansk grænse

2,6

3,2

..

..

41,2

22,4

    Eksport

61,6

60,3

-2,1

-1,7

433,5

485,1

    Import

58,9

57,1

-3,2

-2,7

392,2

462,6

   Varer som ikke krydser dansk grænse

4,7

2,9

..

..

41,8

41,4

    Eksport

10,6

10,6

-0,1

-2,8

76,4

86,1

    Import

5,9

7,7

31,2

17,2

34,6

44,8

 Tjenester

4,1

5,0

..

..

28,3

39,8

  Eksport

44,8

47,0

5,1

8,0

332,7

347,9

  Import

40,6

42,1

3,6

4,9

304,4

308,1

Indkomst

5,9

6,0

..

..

44,9

37,0

 Indtægter

16,8

17,0

1,4

1,0

127,9

134,5

 Udgifter

10,9

11,1

1,0

1,2

83,0

97,6

Løbende overførsler

-2,7

-2,8

..

..

-25,8

-25,4

 Indtægter

2,6

2,5

-2,6

3,2

17,6

20,4

 Udgifter

5,2

5,3

0,4

-3,4

43,4

45,8

Kapitaloverførsler mv.

0,3

0,0

..

..

-0,6

-0,9

Fordringserhvervelse, netto

15,0

14,3

..

..

129,8

114,4

1 August 2021 i forhold til juli 2021.
2 Juni-august 2021 i forhold til marts-maj 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2021 - Nr. 368

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation