Gå til sidens indhold

COVID-19 medførte færre forebyggende hjemmebesøg

Service til ældre 2020

I 2020 blev der gennemført 93.100 forebyggende hjemmebesøg, hvilket er et fald på 16 pct. i forhold til 2019, hvor der blev gennemført 111.300 besøg. Et forebyggende hjemmebesøg er et besøg, kommunen foretager til borgere, der er 65 år eller derover, for bl.a. at sikre trivsel og for at oplyse om tilbud i kommunen. Faldet i forebyggende hjemmebesøg kan sandsynligvis tilskrives COVID-19-pandemien og nedlukningen af Danmark fra marts 2020. Nedlukningen medførte, at kommunerne grundet bl.a. restriktionerne ikke gennemførte de sædvanlige forebyggende hjemmebesøg, ligesom nogle af de ældre borgere ikke ønskede besøg af fremmede i deres hjem. Det afspejler sig i tallene ved, at der i månederne efter nedlukningen ses et stort fald i de forebyggende hjemmebesøg. Tydeligst var det i april 2020, hvor der kun blev leveret ca. 30 pct. af de forebyggende hjemmebesøg, der blev leveret i februar 2020. Fra juni og året ud blev der leveret stort set det samme antal besøg som før nedlukningen.

Gennemførte forebyggende hjemmebesøg fordelt på alderKilde: www.statistikbanken.dk/aed10a

Flere forebyggende hjemmebesøg blandt borgere under 75 år

Inden for de forskellige aldersgrupper er der forskel på udviklingen fra 2019 til 2020. I aldersgruppen 80 år og derover ses et fald i de forebyggende hjemmebesøg på 14 pct., mens aldersgruppen 75-79 årige har haft det største fald på 34 pct. I den yngste aldersgruppe, der består af sårbare borgere under 75 år, ses derimod en stigning i antal besøg på 28 pct. Sårbare borgere er eksempelvis borgere med hyppige indlæggelser, eller hvor ægtefællen dør. Mange kommuner har således, trods et generelt fald i de samlede antal forebyggende hjemmebesøg, prioriteret at besøge de sårbare ældre under 75 år.  

Kortere ventetid til plejehjem i 2020

I 2019 boede gennemsnitligt 40.500 beboere på plejehjem eller i plejebolig, mens der i 2020 var 40.700 beboere. Antallet af plejehjemsbeboere er således uændret fra 2019 til 2020, så COVID-19 har tilsyneladende ikke påvirket antallet af plejehjemsbeboere. Den gennemsnitlige ventetid til plejehjem og plejebolig er derimod faldet fra 2019 til 2020. Blandt de 95 kommuner, der indgik i statistikken i både 2019 og 2020, faldt borgernes gennemsnitlige ventetid med 14 pct. Faldet kan muligvis tilskrives, at færre har ønsket at flytte på plejehjem under nedlukningen grundet bekymring for at blive smittet samt restriktionerne for besøg af pårørende.

Visiteret hjemmehjælp har været konstant fra 2019 til 2020

Det seneste år har antallet af visiterede timer til hjemmehjælp været konstant. De visiterede timer ser således ikke ud til at været påvirket af COVID-19. Set over en længere periode fra 2015 til 2019 har antallet af timer dog været faldende. Antallet af personer, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp, har imidlertid været konstant siden 2015. Medregnes personer under 65 år, var i alt 151.600 visiteret til hjemmehjælp i 2020, og i 2015 var 146.000 personer visiteret til hjemmehjælp. Det betyder, at hjemmehjælpsmodtagere i 2015 i gennemsnit blev visiteret til 3,7 timers hjemmehjælp om ugen, mens de i 2020 blev visiteret til 3,2 timers hjemmehjælp om ugen. Det svarer til et fald på 14 pct. for den gennemsnitlige visiterede tid til hjemmehjælp.

Personer visiteret til hjemmehjælp og visiterede timerKilde: www.statistikbanken.dk/aed06 og www.statistikbanken.dk/aed022

Færre timers praktisk hjælp i marts og april

Mens niveauet for den visiterede hjemmehjælp ikke var påvirket af COVID-19-pandemien og nedlukningen af Danmark, var der udsving for den leverede hjemmehjælp i løbet af 2020. Den leverede hjemmehjælp er en indikator for den hjemmehjælp, som borgeren faktisk modtager. Udsvinget ses primært i de timer, der blev leveret til praktisk hjælp, som fx rengøring og tøjvask. I perioden fra februar til marts 2020 ses et fald i de leverede timer hos denne målgruppe på 7 pct. Fra juni 2020 stiger timerne til praktisk hjælp til et niveau svarende til begyndelsen af året. Niveauet for leverede timer til personlig pleje som fx hjælp til personlig hygiejne eller påklædning har ingen udsving i løbet af året. Denne indikator er således ikke påvirket af COVID-19.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juni 2021 - Nr. 221

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

I opgørelserne indgår der tal fra alle 98 kommuner, hvor kommunerne har godkendt deres indberetning om visiteret hjemmehjælp. Alle befolkningstal i artiklen er for ultimo det pågældende år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Social støtte