Gå til sidens indhold

Hver skattepligtig dansker betalte 88.000 kr. i skat

Indkomstskat for personer 2019

Den gennemsnitlige slutskat for skattepligtige personer udgjorde 87.618 kr. i 2019. Det er en stigning på 3,4 pct. i forhold til året før. De skattepligtige personer i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommuner betalte med en gennemsnitlig slutskat over 150.000 kr. mest i skat. Vest for Storebælt var Skanderborg, Middelfart og Silkeborg de eneste kommuner, hvor skattebetalingen oversteg 90.000 kr. Slutskat er summen af indkomstskat, aktieskat og ejendomsværdiskat, og en skattepligtig person er en person med indkomst, der i indkomståret har fast bopæl her i landet eller opholder sig her i mere end seks måneder.

Gennemsnitlige slutskatter pr. skattepligtig person. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat4.

Skatterne steg relativt set mere end indkomsterne

Indkomstskatteprovenuet steg i 2019 med 4,1 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 2,9 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2019 med stigende beskæftigelse og en forholdsvis høj økonomisk vækst. Det forøgede indkomstskatteprovenu skal derudover ses i lyset af skattereformen fra 2009, hvor bundskatten over en årrække forøges, mens sundhedsbidraget udfases. De skattepligtige indkomster var 1.210,4 mia. kr., mens indkomstskatterne udgjorde 424,2 mia. kr.

Ændringer som følge af skattereformen

Skattereformen fra 2009 blev indfaset fra 2010-2019. Den betød i 2019 bl.a., at bundskatten blev sat op fra 11,13 pct. til 12,13 pct., og sundhedsbidraget ophørte. Endvidere steg beskæftigelsesfradraget fra 9,5 pct. til 10,1 pct. Derudover blev jobfradraget sat op fra 2,50 pct. til 3,75 pct. Desuden steg det ekstra pensionsfradrag fra 20 til 22 pct., for de personer som maksimalt har 15 år til folkepensionsalderen.

Indkomster og fradrag

 

2018

2019*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Personlig indkomst

1366,3

1406,0

2,9

2. Kapitalindkomst

-38,7

-32,3

-16,5

3. Ligningsmæssige fradrag

151,9

163,1

7,4

4. Overført underskud

0,7

-0,3

-57,1

5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4)

1176,4

1210,4

2,9

6. Aktieindkomst

53,3

58,0

8,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat2.

Beskatningen ved slutligningen

 

2018

2019*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Forskudsskatter

461,2

480,0

4,1

A-skat

405,3

421,5

4,0

B-skat

20,8

18,8

-9,6

Aktieskat

10,8

12,4

14,8

Frivillige indbetalinger

20,7

24,3

17,4

§ 55 udbetalinger

-0,2

-0,2

0,0

Godtgørelse vedr. grøn check

3,8

3,1

-18,4

2. Overført restskat1

3,2

3,1

-3,1

3. Hævede opsparede overskud

2,5

1,9

-24,0

4. Slutskatter

443,7

462,0

4,1

Indkomstskatter

409,1

424,2

3,7

Bundskat

126,9

143,1

12,8

Topskat

17,5

17,1

-2,3

Sundhedsbidrag

9,7

Skat for begrænset skattepligt

2,5

2,3

-8,0

Kirkeskat

6,4

6,6

3,1

Kommuneskat

240,4

248,3

3,3

Virksomhedsskat

3,7

4,7

27,0

Forskerskat

1,8

1,9

5,6

Aktieskat

20,1

23,2

15,4

Ejendomsværdiskat

14,5

14,7

1,4

5. Arbejdsmarkedsbidrag mv.

87,9

89,8

2,2

6. Overskydende skat ÷ restskat

16,8

16,8

0,0

 

1.000 personer

 

Antal personer under ligning

5286

5296

0,2

* Foreløbige tal.
1 Restskattebeløb mv. under 19.200 kr. i 2016 og under 19.600 kr. i 2017 opkræves sammen med forskudsskatterne to år efter det pågældende indkomstår.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat1.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2020 - Nr. 354

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne er baseret på optællinger fra Skattestyrelsens slutligningssystem, og herfra kommer de begreber og værdier, som indgår i statistikken. For indkomståret 2018 bygger oplysningerne på en ændringskørsel foretaget i april 2020, mens opgørelserne for indkomståret 2019 bygger på en kørsel fra september 2020. Begge år er opregnet til fuld population.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation