Gå til sidens indhold

Stadig stor nedlukning i overnatningsbranchen

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. februar 2021

Samlet set var der 182 hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, der ingen overnatninger havde i februar 2021, hvilket svarer til 20 pct. af alle overnatningssteder. Dette berørte 28 pct. af hotellerne, 13 pct. feriecentrene og 11 pct. vandrerhjemmene, mens det kun drejede sig om 2 pct. af campingpladserne. De manglende overnatninger omfatter både overnatningssteder, der pga. COVID-19 har valgt at holde lukket og overnatningssteder, der har haft åbent men ingen overnattende gæster. Samtidig havde 19 pct. af alle overnatningssteder under 100 overnatninger i februar 2021. For hotellerne berørte det 18 pct., mens det for feriecentre, campingpladser og vandrerhjem omhandlede hhv. 9 pct., 21 pct. og 28 pct. af overnatningsstederne. Denne opgørelse medtager kun overnatningssteder, der under normale omstændigheder ville have åbent i februar. Virksomheder, der normalt har sæsonlukket, indgår ikke.

Overnatningssteder uden overnatninger samt med under 100 overnatninger. Februar 2020 og 2021Kilde: Egne beregninger

1 mio. færre overnatninger i februar

Selvom vinterferien for de fleste danskeres vedkommende blev holdt under hjemlige himmelstrøg, faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i februar 2021 med 1 mio. overnatninger i forhold til februar 2020. Hårdest gik det ud over hotellerne, som med et fald på 76 pct. mistede 747.000 overnatninger. Overnatningerne i feriecentre og på vandrerhjem faldt med hhv. 60 pct. og 67 pct. i februar

Fremgang på campingpladserne

Overnatningerne på campingpladserne steg med 7 pct. i februar, svarende til 5.000 flere overnatninger i forhold til februar 2020. Tendensen fra 2020, hvor overnatningssteder med udendørsfaciliteter klarede sig bedre gennem krisen, ser dermed ud til at fortsætte i 2021. Dette har også smittet af på salget af campingvogne, se www.statistikbanken.dk/bil6. Siden COVID-19 restriktionerne ramte Danmark har overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne samt feriehuse klaret sig bedre end de andre overnatningsformer.

Vinterferien blev holdt i feriehus

I februar 2021 var der i alt 1,1 mio. overnatninger i udlejede feriehuse, hvilket er ny rekord for overnatninger i februar måned. Overnatningstal for feriehuse kan ses i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:135

Året til dato betød et samlet tab på 1,9 mio. overnatninger

De samlede overnatninger for januar og februar faldt med 1,9 mio. svarende til 70 pct. færre overnatninger i forhold til samme periode sidste år før restriktionerne mod COVID-19. Overnatninger på hoteller faldt med 1,5 mio, mens feriecentre og vandrerhjem faldt med hhv. 272.000 og 150.000 i perioden. For campingpladserne var der et mindre fald på 1 pct.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. FebruarKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving steg det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 13,6 pct. fra januar til februar 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020-2021

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

 

Dec.-feb./
sept.-nov.

Feb./
jan.

 

1.000

 

pct.

I alt

2311,6

2237,7

1783,1

1649,8

1271,1

1443,5

 

-31,1

13,6

Hoteller

827,4

803,1

598,9

486,5

298,6

336,4

 

-49,7

12,7

Feriecentre

315,0

294,5

204,6

180,7

151,3

114,9

 

-45,1

-24,0

Camping

1064,2

1045,0

892,1

876,0

723,7

901,5

 

-16,7

24,6

Vandrerhjem

104,9

95,2

87,5

106,7

97,5

90,6

 

2,5

-7,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

Februar

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1449,6

465,1

-68

2719,4

822,6

-70

Heraf danske

959,3

410,3

-57

1769,7

715,8

-60

Øst for Storebælt

773,4

220,8

-71

1509,4

413,3

-73

Vest for Storebælt

676,2

244,3

-64

1210,1

409,3

-66

Hoteller mv.

980,0

233,0

-76

1909,3

435,9

-77

Heraf danske

600,7

195,4

-67

1166,6

359,4

-69

Øst for Storebælt

587,7

143,6

-76

1174,1

273,3

-77

Vest for Storebælt

392,3

89,4

-77

735,3

162,6

-78

Feriecentre

271,0

109,5

-60

431,1

158,8

-63

Heraf danske

239,2

107,7

-55

379,2

155,5

-59

Øst for Storebælt

65,2

16,0

-75

104,8

23,5

-78

Vest for Storebælt

205,8

93,5

-55

326,4

135,3

-59

Campingpladser

77,1

82,4

7

152,5

151,5

-1

Heraf danske

68,9

76,3

11

134,4

143,8

7

Øst for Storebælt

25,5

30,2

19

48,6

56,8

17

Vest for Storebælt

51,7

52,2

1

103,9

94,7

-9

Vandrerhjem

121,4

40,1

-67

226,4

76,4

-66

Heraf danske

50,4

31,0

-39

89,5

57,2

-36

Øst for Storebælt

95,1

31,0

-67

182,0

59,6

-67

Vest for Storebælt

26,4

9,1

-65

44,5

16,7

-62

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. april 2021 - Nr. 136

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation