Gå til sidens indhold

Tjenester trækker eksporten op i maj

Betalingsbalance og udenrigshandel maj 2021

I maj steg eksporten af varer og tjenester samlet med 2,3 pct. Den samlede import faldt 0,3 pct. For eksporten var det især tjenester, der bidrog til stigningen. Både eksporten og importen er steget markant i de seneste tre måneder især som følge af stigninger i varehandlen. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Tjenesteeksporten øger overskuddet på betalingsbalancen

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i maj på 14,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 0,9 mia. kr. i forhold til april 2021. Bag stigningen ligger en stigning i overskuddet på tjenester på 2,7 mia. kr., som følge af at tjenesteeksporten er steget.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 1,9 mia. kr. for januar til april 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Opjusteringen skyldes især en opjustering af vareeksporten og en nedjustering af vareimporten.  Der er tale om ordinære revisioner som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-maj

 

Apr.

Maj

Maj1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

13,7

14,6

..

..

76,4

60,5

Indtægter

132,1

135,0

2,2

4,3

622,1

648,6

Udgifter

118,4

120,4

1,7

4,8

545,7

588,2

Varer og tjenester

9,0

12,0

..

..

68,2

60,8

Eksport

113,7

116,3

2,3

5,5

528,7

556,2

Import

104,7

104,4

-0,3

5,7

460,5

495,4

Varer

7,9

8,2

..

..

54,5

42,4

Eksport

72,7

73,2

0,7

7,4

322,6

353,3

Import

64,8

65,0

0,4

10,4

268,1

311,0

Varer som krydser dansk grænse

2,7

2,3

..

..

29,2

14,2

Eksport

62,1

62,1

0,0

8,6

274,3

299,9

Import

59,3

59,8

0,8

8,8

245,1

285,6

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,2

5,9

..

..

25,3

28,1

Eksport

10,6

11,1

5,2

1,2

48,3

53,5

Import

5,4

5,2

-4,0

31,3

23,0

25,3

Tjenester

1,1

3,8

..

..

13,7

18,5

Eksport

41,0

43,1

5,1

2,4

206,1

202,9

Import

40,0

39,4

-1,5

-1,3

192,4

184,4

Indkomst

8,2

5,9

..

..

25,2

18,8

Indtægter

16,3

16,4

0,5

-1,5

81,4

80,4

Udgifter

8,2

10,5

28,4

0,8

56,3

61,6

Løbende overførsler

-3,4

-3,3

..

..

-17,0

-19,2

Indtægter

2,1

2,2

9,0

-9,4

12,0

12,1

Udgifter

5,5

5,5

0,7

-3,9

28,9

31,2

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,1

..

..

-0,7

-1,3

Fordringserhvervelse, netto

13,8

14,7

..

..

75,7

59,2

1 Maj 2021 i forhold til april 2021.
2 Marts-maj 2021 i forhold til december 2020-februar 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2021 - Nr. 258

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation