Gå til sidens indhold

Første fald i eksporten siden oktober

Betalingsbalance og udenrigshandel april 2021

I april faldt eksporten af varer og tjenester samlet med 3,1 pct. Den samlede import steg 0,2 pct. For eksporten bidrog både varer og tjenester til faldet i eksporten. For importen var der et fald i varehandlen, men stigning på tjenester. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Stigning i overskuddet på indkomst i april

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i april på 12,7 mia. kr., hvilket er et fald på 0,2 mia. kr. i forhold til marts 2021. Bag det beskedne fald i det samlede overskud på betalingsbalancen ligger et fald i overskuddet på tjenester på 3,4 mia. kr. i april, mens overskuddet på indkomst steg 3,1 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-april

 

Mar.

Apr.

Apr.1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

12,9

12,7

..

..

58,0

40,4

Indtægter

134,4

131,1

-2,5

3,4

506,3

512,8

Udgifter

121,6

118,4

-2,6

3,6

448,3

472,4

Varer og tjenester

12,3

8,5

..

..

56,9

45,8

Eksport

116,3

112,8

-3,1

4,5

433,4

440,6

Import

104,1

104,2

0,2

4,3

376,6

394,9

Varer

8,1

7,8

..

..

45,2

32,0

Eksport

73,9

71,8

-2,9

6,5

263,8

280,8

Import

65,8

64,0

-2,7

10,6

218,6

248,8

Varer som krydser dansk grænse

2,9

2,8

..

..

24,7

9,9

Eksport

62,6

61,3

-2,0

8,7

223,7

238,5

Import

59,7

58,6

-1,9

9,8

199,0

228,6

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,2

5,0

..

..

20,5

22,1

Eksport

11,3

10,4

-7,8

-4,4

40,1

42,4

Import

6,1

5,4

-10,6

20,0

19,6

20,2

Tjenester

4,2

0,8

..

..

11,7

13,7

Eksport

42,4

41,0

-3,4

1,1

169,6

159,8

Import

38,3

40,2

5,1

-4,7

157,9

146,1

Indkomst

4,5

7,6

..

..

14,5

10,4

Indtægter

16,0

16,3

2,0

-1,4

62,8

62,3

Udgifter

11,5

8,8

-23,8

2,9

48,3

51,9

Løbende overførsler

-3,9

-3,4

..

..

-13,3

-15,7

Indtægter

2,1

2,0

-3,5

-12,1

10,1

9,9

Udgifter

6,0

5,4

-9,6

-5,6

23,4

25,6

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,1

..

..

-0,8

-1,3

Fordringserhvervelse, netto

13,0

12,8

..

..

57,3

39,2

1 April 2021 i forhold til marts 2021.
2 Februar-april 2021 i forhold til november 2020-januar 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Årsopdatering

I forbindelse med denne offentliggørelse er der gennemført en planlagt opdatering for perioden 2018-2021.

Varer og tjenester er opdateret på baggrund af ny viden som følge af den løbende kvalitetssikring. Størstedelen af ændringerne stammer fra få større virksomheder.

Ændringerne i indkomst kommer især fra formueindkomsten. Ændringerne i formueindkomsten kan primært henføres til Danmarks Nationalbanks indarbejdelse af årsregnskabsoplysninger. Indtil årsregnskabsoplysningerne kan indarbejdes, bygger opgørelsen af formueindkomsten delvist på et skøn. Der forventes en yderligere opdatering af formueindkomsten for 2019-2020 i september 2021.

De opdaterede tal indarbejdes sammen med andre kilder i den kommende version af nationalregnskabet.Den opdaterede udgave af nationalregnskabet, der dækker perioden 2018-2020 vil blive offentliggjort 30. juni 2021.

Ændringer af betalingsbalancens løbende poster siden offentliggørelsen 10. maj 2021

 

2018

2019

2020

20211

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

5,9

-3,9

10,8

-3,8

Indtægter

8,2

3,1

21,0

-1,8

Udgifter

2,3

7,0

10,3

2,0

Varer

2,7

1,8

6,0

-4,5

Eksport

-0,5

5,1

6,7

-2,3

Import

-3,2

3,3

0,7

2,2

Varer, som krydser dansk grænse

0,8

-5,7

-4,8

-3,9

Eksport

1,9

-3,1

-2,2

-1,8

Import

1,1

2,6

2,6

2,1

Varer, som ikke krydser dansk grænse

1,9

7,4

10,8

-0,5

Eksport

-2,4

8,2

8,9

-0,5

Import

-4,3

0,7

-1,9

0,1

Tjenester

3,3

-2,0

-6,5

2,1

Eksport

6,3

0,7

9,0

0,4

Import

3,0

2,8

15,5

-1,8

Indkomst

0,1

-3,3

11,3

0,7

Indtægter

2,4

-2,4

4,7

1,4

Udgifter

2,3

1,0

-6,7

0,7

Løbende overførsler

-0,2

-0,3

-0,1

-2,2

Indtægter

-0,1

-0,3

0,7

-1,2

Udgifter

0,2

0,0

0,8

1,0

1 For 2021 omfatter revisionerne januar-marts.
Kilde: www.statistikbanken.dk/vbbpm

Betalingsbalancens løbende poster før og efter årsopdateringenKilde: www.statistikbanken.dk/vbbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2021 - Nr. 215

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation