Gå til sidens indhold

Udenrigshandlen steg i februar

Betalingsbalance og udenrigshandel februar 2021

I februar 2021 steg eksporten af varer og tjenester samlet med 0,9 pct. i sæsonkorrigerede tal. Stigningen sker som følge af en stigning i vareeksporten, mens der er fald i tjenesteeksporten. Den samlede import steg i samme periode 2,9 pct. som følge af en stigning i vareimporten. Samlet set gav handlen med varer og tjenester et overskud på 14,0 mia. kr. i februar.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Handlen med Kina er steget i februar

Eksporten af varer og tjenester steg i februar 0,9 pct. til 109,9 mia. kr., primært som følge af en stigning i varegruppen maskiner. For importen var det især en stigning i varegruppen skibe og fly på 2,2 mia. kr., der trak den samlede stigning.

Den største stigning i eksporten var til lande uden for EU. Eksporten hertil steg 1,1 pct. i februar, bl.a. båret af stigninger i eksporten til Kina og USA. For importen er det ligeledes handlen med lande uden for EU, der trækker stigningen. Importen herfra steg 2,6 pct. og ligesom for eksporten, er også importen fra Kina steget.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Varehandlen stod bag fald i betalingsbalanceoverskuddet

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i februar 2021 på 16,5 mia. kr., hvilket er et fald på 1,5 mia. kr. i forhold til januar. Faldet skyldes især et fald i overskuddet på varehandlen, som følge af, at importen er steget mere end eksporten.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar 2021 opjusteret med 0,1 mia. kr. i forhold til seneste offentliggørelse. Mens der for varerne har været en opjustering af eksporten på 1,7 mia. kr., har der for tjenesterne været en nedjustering af eksporten på 1,1 mia. kr..

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-februar

 

Jan.

Feb.

Feb.1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

18,0

16,5

..

..

27,5

28,5

Indtægter

126,0

127,1

0,9

2,3

253,4

237,6

Udgifter

107,9

110,6

2,5

1,1

226,0

209,1

Varer og tjenester

15,7

14,0

..

..

26,0

26,4

Eksport

108,9

109,9

0,9

2,4

221,2

208,0

Import

93,1

95,9

2,9

1,9

195,2

181,6

Varer

12,2

10,4

..

..

21,1

19,2

Eksport

69,3

70,7

1,9

4,7

135,5

133,2

Import

57,1

60,3

5,6

4,4

114,5

114,0

Varer som krydser dansk grænse

6,4

4,3

..

..

10,8

7,9

Eksport

59,1

60,6

2,5

4,9

114,6

113,4

Import

52,7

56,2

6,8

4,6

103,8

105,5

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,8

6,0

..

..

10,3

11,2

Eksport

10,2

10,1

-1,2

3,6

20,9

19,8

Import

4,4

4,1

-8,1

1,7

10,7

8,5

Tjenester

3,5

3,6

..

..

4,9

7,2

Eksport

39,6

39,2

-0,9

-1,1

85,7

74,8

Import

36,0

35,6

-1,3

-2,0

80,8

67,6

Indkomst

5,0

5,4

..

..

10,1

10,4

Indtægter

15,1

15,2

1,2

-0,1

28,9

26,5

Udgifter

10,1

9,9

-2,5

0,8

18,8

16,1

Løbende overførsler

-2,7

-2,9

..

..

-8,6

-8,3

Indtægter

2,0

2,0

-0,3

15,4

3,4

3,1

Udgifter

4,7

4,9

4,4

-9,8

12,0

11,4

Kapitaloverførsler mv.

-0,1

0,0

..

..

0,1

-0,1

Fordringserhvervelse, netto

17,9

16,5

..

..

27,6

28,4

1 Februar 2021 i forhold til januar 2021.
2 December 2020-februar 2021 i forhold til september-november 2020.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. april 2021 - Nr. 127

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance