Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stigende offentlig beskæftigelse i første kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 1. kvt. 2021

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 5.500 fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til en stigning på 0,7 pct. Denne stigning kommer efter en stor stigning på mere end 13.000 i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra tredje til fjerde kvartal 2020. Mens stigningen i fjerde kvartal 2020 i høj grad skyldtes, at den nye ferielov har givet nyansatte funktionærer ret til løn under ferie, er stigningen i første kvartal 2021 en mere regulær stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede, især i regionerne.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Beskæftigelsen steg mest i regionerne

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i både stat, regioner og kommuner fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021, men den største beskæftigelsesstigning var i regionerne. Således steg fuldtidsbeskæftigelsen i regionerne med 3.000 fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021, hvilket svarer til en stigning på 2,3 pct. Beskæftigelsesudviklingen i regionerne skal ses i sammenhæng med de aktuelle COVID-19 beredskaber, selvom den nye ferielov også i nogen grad påvirker opgørelsen af første kvartal, se afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret

 

4. kvt. 2020

1. kvt. 2021

 

4. kvt. 2020

1. kvt. 2021

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

735767

741227

 

1,9

0,7

Stat

181886

183388

 

1,9

0,8

Regioner

127999

130971

 

3,1

2,3

Kommuner

423848

424839

 

1,5

0,2

Sociale kasser og fonde

2034

2029

 

0,5

-0,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret

 

4. kvt. 2020

1. kvt. 2021

 

4. kvt. 2020

1. kvt. 2021

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

735767

741227

 

1,9

0,7

Generelle offentlige tjenester

63723

64347

 

2,6

1,0

Forsvar

24793

24811

 

1,8

0,1

Offentlig orden og sikkerhed

26216

26301

 

0,0

0,3

Økonomiske anliggender

23970

24421

 

1,2

1,9

Miljøbeskyttelse

4490

4580

 

0,2

2,0

Boliger og offentlige faciliteter

2880

3189

 

5,7

10,7

Sundhedsvæsen

190376

194066

 

2,2

1,9

Fritid, kultur og religion

25006

24632

 

-0,1

-1,5

Undervisning

135021

134427

 

1,8

-0,4

Social beskyttelse

239289

240451

 

1,9

0,5

Uoplyst

4

4

 

..

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny ferielov påvirker fuldtidsbeskæftigelsen

Som følge af den nye ferielov har nyansatte funktionærer siden september 2020 ret til betalt ferie fra ansættelsens begyndelse. Derfor fratrækkes i mindre omfang end tidligere løntimer, når nyansatte funktionærer afholder ferie. Det giver et højere antal betalte løntimer og dermed et højere antal fuldtidsbeskæftigede, ud fra en omregning af betalte timer til fuld tid. Således er den nye ferielov hovedårsagen til, at den offentlige beskæftigelse omregnet til fuld tid steg meget fra tredje til fjerde kvartal 2020, og den nye ferielov påvirker i mindre grad også udviklingen fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021.

Effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse

Samtidig med denne offentliggørelse offentliggøres også Beskæftigelse for lønmodtagere april 2021 - se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:235, hvor man kan læse mere om, hvordan arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen meget kraftigt har været påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen.

Selvom det altovervejende var dele af den private beskæftigelse, som var kraftigt påvirket af effekterne af nedlukningen, så har den offentlige beskæftigelse dog til en vis grad også været påvirket. Den del af de offentlige ansatte, som blev hjemsendt uden at kunne arbejde (helt eller delvis), modtog som udgangspunkt fuld løn. Men tendensen til, at der i mindre grad end normalt blev anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, har påvirket tallene, især for andet kvartal 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2021 - Nr. 236

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Beskæftigede