Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

COVID-19 giver fortsat offentligt underskud

Offentligt kvartalsregnskab 3. kvt. 2020

Underskuddet på den offentlige saldo var i tredje kvartal 2020 på 5,2 mia. Dermed er balancen forværret med 21,0 mia. kr. i forhold til samme kvartal 2019, hvor der var et overskud på den offentlige saldo på 15,8 mia. kr. Underskuddet skyldes særligt et fald i statens skatteindtægter på 14,4 mia. kr. og en stigning i udgifter til indkomstoverførsler på 6,7 mia. kr. Udgifterne til COVID-19 hjælpepakker faldt i tredje kvartal pga. genåbningen af Danmark, og det medvirker at underskuddet er mindre end i andet kvartal.

Offentlig saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3k

De sæsonkorrigerede skatteindtægter steg i tredje kvartal

Når der korrigeres for sæsonkorrektion, var der i tredje kvartal 2020 skatteindtægter på 258,1 mia. kr. Det svarer til en stigning på 3,7 mia. kr. i forhold til andet kvartal 2020. Den væsentligste årsag til stigningen skyldes øgede indtægter fra afgifter af varer og tjenester. Afgifter af varer og tjenester i alt steg i perioden med 3,3 mia. kr. til 79,9 mia. kr.

Samlede skatter og afgifter, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off12k

Lille fald i udgifter til arbejdsløshedsdagpenge

De sæsonkorrigerede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge faldt i tredje kvartal 2020 med 0,1 mia. kr., efter en stor stigning i andet kvartal på 1,8 mia. kr. Udgifter til kontanthjælp faldt i tredje kvartal med 0,1 mia. kr. Samlet set udgjorde udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp 9,7 mia. kr. i tredje kvartal 2020, hvilket svarer til 9,8 pct. af de samlede sociale indkomstoverførsler til husholdningerne.

Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off10k

Stigning i den offentlige finansielle nettoformue

Den offentlige finansielle nettoformue steg med 21,9 mia. kr. i tredje kvartal 2020 til 142,8 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Stigningen i nettoformuen kan hovedsageligt tilskrives kursstigninger på statens børsnoterede selskab Ørsted A/S på 23,5 mia. kr., hvorimod det offentlige underskud formindskede nettoformuen med 5,2 mia. kr. I starten af året udgjorde den offentlige finansielle nettoformue 145,8 mia. kr., og dermed er den finansielle nettoformue stadig forholdsvis upåvirket af COVID-19-krisen med et fald på kun 3,0 mia. kr. i løbet af 2020.

Offentlig finansiel nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22

Revisioner

Underskuddet på den offentlige saldo er i første halvår 2020 opjusteret med 6,0 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Bag justeringen ligger bl.a. en opjustering af udgifter til COVID19-hjælpepakker med 3,6 mia. kr. På indtægtssiden giver Skatteministeriets nedjustering af årsskønnet for PAL-skatten anledning til en nedjustering af saldoen med 8,0 mia. kr. Indtægter fra personskatter opjusteres med 4,0 mia. kr. De finansielle konti for offentlig forvaltning og service er ekstraordinært blevet revideret for perioden 2017-2019 med mindre justeringer til tallene som hovedsageligt skyldes at enkelte enheder har været indberettet forkert.

Opgørelse af COVID19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19 hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Hjælpepakkerne er periodiseret ud fra antallet af kalenderdage i perioden, der kan søges hjælp for. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne, da der kan forekomme registreringer efter periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2020 - Nr. 486

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. marts 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentlige finanser