Gå til sidens indhold

Få forretningsrejser i november

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. november 2020

Overnatninger på hoteller og feriecentre faldt samlet med 797.000, eller 53 pct. i november 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet udgør 89 pct. af det samlede tab for alle overnatningsformer. Fordelt på formålet var forretningsrejser hårdest ramt med et faldt på 61 pct., mens ferierejser faldt med 46 pct. i forhold til november 2019. Der var samlet set 852.000 overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i november 2020, hvilket var 51 pct. lavere end november 2019. Vandrerhjemmene oplevede det største fald på 67 pct., mens campingpladserne, som den eneste overnatningsform, oplevede en stigning på 6 pct.

Overnatninger i Danmark fordelt på formål for novemberKilde: www.statistikbanken.dk/hotel7

Flere hoteller har ingen overnatninger

25 hoteller havde ingen overnatninger i november 2020, hvilket skal ses i lyset af restriktionerne mod COVID-19. I november udgjorde det 4 pct. af hotellerne, mens det i april udgjorde 35 pct., og var dermed måneden, hvor flest hoteller ingen overnatninger havde i 2020. Dette kan både skyldes, at de ingen overnatninger havde, eller at de valgte at holde lukket, mens restriktionerne stod på.

Fald når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 26,5 pct. fra oktober til november 2020.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

 

Sept.-nov./
juni-aug.

Nov./
okt.

 

1.000

 

pct.

I alt

733,7

1678,2

1370,8

1224,8

1166,1

857,2

 

-14,1

-26,5

Hoteller

485,2

1158,6

921,6

808,3

795,8

596,1

 

-14,2

-25,1

Feriecentre

187,8

360,5

329,7

318,5

287,8

195,8

 

-8,6

-32,0

Vandrerhjem

60,7

159,1

119,4

97,9

82,6

65,3

 

-27,5

-20,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2019

2020

 

2019

2020

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1743,0

851,7

-51

33914,2

24090,9

-29

Heraf danske

1130,9

762,2

-33

21038,1

19008,2

-10

Øst for Storebælt

990,9

380,6

-62

14830,0

8010,7

-46

Vest for Storebælt

752,1

471,1

-37

19084,1

16080,2

-16

Hoteller mv.

1289,0

556,4

-57

16029,5

8373,8

-48

Heraf danske

797,7

491,3

-38

9081,6

6530,0

-28

Øst for Storebælt

785,6

277,9

-65

9721,5

4160,7

-57

Vest for Storebælt

503,4

278,5

-45

6308,0

4213,1

-33

Feriecentre

205,6

141,3

-31

3799,8

2845,0

-25

Heraf danske

183,6

136,5

-26

2668,7

2447,3

-8

Øst for Storebælt

53,7

33,2

-38

864,5

641,5

-26

Vest for Storebælt

151,9

108,1

-29

2935,3

2203,5

-25

Campingpladser

99,2

105,4

6

10939,5

10770,7

-2

Heraf danske

84,7

96,6

14

7760,6

8647,9

11

Øst for Storebælt

34,2

36,4

6

2380,1

2215,1

-7

Vest for Storebælt

65,0

68,9

6

8559,4

8555,5

0

Vandrerhjem

149,3

48,7

-67

2139,9

1084,8

-49

Heraf danske

64,8

37,8

-42

1017,6

746,3

-27

Øst for Storebælt

117,4

33,1

-72

1540,4

689,5

-55

Vest for Storebælt

31,9

15,5

-51

599,5

395,3

-34

Lystbådehavne

1005,4

1016,6

1

Heraf danske

509,6

636,7

25

Øst for Storebælt

323,5

303,9

-6

Vest for Storebælt

681,9

712,7

5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2021 - Nr. 8

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation