Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stort tab i antallet af udenlandske overnatninger

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. september 2020

Mens der er vind i sejlene for lystbådehavnene og fremgang hos campingpladserne, er der fortsat store tab i overnatningerne for hoteller, feriecentre og vandrerhjem. År til dato faldt overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 8 mio. sammenlignet med samme periode i 2019, de udenlandske overnatninger udgjorde 5,5 mio af tabet. Svenske og norske overnatninger faldt mest med hhv. 742.000 og 703.000 overnatninger, svarende til 74 og 66 pct. Tyskerne havde 450.000 eller 49 pct. færre overnatninger, mens Storbritannien faldt med 441.000 svarende til 67 pct. De nederlandske overnatninger viser et fald på 284.000 eller 64 pct. Tabet i overnatninger fra disse nabolande udgør år til dato 33 pct. af det samlede tab af overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem. Lystbådehavnene opnår samme niveau for overnatninger i 2020 som i 2019, mens campingpladserne har haft en bedre sommer i 2020 end i 2019, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:406.

Overnatninger år til dato. 2019 og 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Positive tal for feriecentre, lystbådehavne og campingpladser i september

Feriecentrene oplevede for første gang siden COVID-19 en lille fremgang på 271.000 svarende til 3 pct. flere overnatninger i september 2020 sammenlignet med september 2019. Overnatningerne i lystbådehavnene og på campingpladserne steg hhv. 47 og 19 pct. Disse stigninger kunne dog ikke opveje den samlede nedgang for alle overnatningsformer på 19 pct. hvilket svarer til en nedgang på 2,3 mio. overnatninger sammenlignet med sidste år.

Fald når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 8,9 pct. fra august til september 2020.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020

 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

 

Juli - sept./
april - juni

Sept./
aug.

 

1.000

 

pct.

I alt

204,9

336,4

744,0

1686,2

1367,9

1245,6

 

234,5

-8,9

Hoteller

127,5

226,8

496,5

1166,9

916,0

822,8

 

241,5

-10,2

Feriecentre

58,3

85,6

187,2

360,4

330,5

318,5

 

204,9

-3,6

Vandrerhjem

19,2

24,0

60,3

158,9

121,3

104,2

 

271,7

-14,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger, faktiske tal

 

September

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2019

2020

 

2019

2020

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

2808,1

2279,2

-19

29784,2

21605,7

-27

Heraf danske

1815,6

1781,4

-2

18413,1

16845,5

-9

Øst for Storebælt

1363,3

788,0

-42

12664,3

7107,1

-44

Vest for Storebælt

1444,8

1491,2

3

17119,9

14498,6

-15

Hoteller mv.

1553,1

933,7

-40

13275,5

7013,6

-47

Heraf danske

918,1

762,8

-17

7413,5

5323,7

-28

Øst for Storebælt

960,9

446,8

-54

8044,5

3547,2

-56

Vest for Storebælt

592,1

486,9

-18

5231,0

3466,5

-34

Feriecentre

263,0

271,2

3

3190,6

2342,2

-27

Heraf danske

214,7

243,9

14

2189,4

1984,5

-9

Øst for Storebælt

65,2

55,2

-15

727,4

541,3

-26

Vest for Storebælt

197,8

216,0

9

2463,2

1800,9

-27

Campingpladser

731,3

871,8

19

10501,4

10291,8

-2

Heraf danske

542,9

640,3

18

7436,4

8266,3

11

Øst for Storebælt

173,8

188,5

8

2276,0

2104,0

-8

Vest for Storebælt

557,5

683,4

23

8225,4

8187,8

0

Vandrerhjem

209,8

127,7

-39

1811,3

952,5

-47

Heraf danske

117,1

98,8

-16

864,2

643,2

-26

Øst for Storebælt

147,7

76,9

-48

1292,9

611,2

-53

Vest for Storebælt

62,1

50,8

-18

518,4

341,3

-34

Lystbådehavne

50,9

74,8

47

1005,4

1005,6

0

Heraf danske

22,8

35,6

56

509,6

627,8

23

Øst for Storebælt

15,6

20,6

32

323,5

303,4

-6

Vest for Storebælt

35,2

54,2

54

681,9

702,2

3

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2020 - Nr. 412

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation