Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat stigende offentlig beskæftigelse

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 3. kvt. 2020

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 1.600 fra andet til tredje kvartal, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. Den offentlige beskæftigelse har dermed haft en stigende tendens de seneste tre kvartaler. Den er dog stadigvæk væsentligt lavere end for ti år siden, hvor antallet af offentligt beskæftigede var på det højeste niveau nogensinde. I tredje kvartal 2020 var der således 24.200 færre offentligt beskæftigede end i andet kvartal 2010. Alle tallene i denne artikel er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Stigende regional og kommunal beskæftigelse, men udsving i staten

Fra andet til tredje kvartal steg beskæftigelsen i både regioner, kommuner og staten. Der var 700 flere beskæftigede i regionerne, 800 flere kommunalt beskæftigede og 100 flere statslige beskæftigede. Det svarer til en stigning på hhv. 0,6 pct. i regionerne, 0,2 pct. i kommunerne og 0,1 pct. i staten. Selvom der fra andet til tredje kvartal var en lille stigning i den statslige beskæftigelse, så har der de seneste kvartaler været ret store udsving i staten. Der var således et fald på 1.000 statslige beskæftigede fra første til andet kvartal mod en stigning på 1.200 i kvartalet før det. Læs mere i afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse om dels effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse, som kan påvirke alle delsektorer, og dels påvirkningen på den statslige beskæftigelse som følge af ændrede indberetningsmønstre på det statslige undervisningsområde.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2020

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

720578

722215

 

0,1

0,2

Stat

178080

178188

 

-0,6

0,1

Regioner

123531

124259

 

0,5

0,6

Kommuner

416927

417751

 

0,3

0,2

Sociale kasser og fonde

2041

2017

 

-0,5

-1,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Udviklingen på de tre store velfærdsområder

De tre store offentlige velfærdsområder social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning udgør tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Fra andet til tredje kvartal steg antallet af ansatte samlet set med 600 på disse tre områder, svarende til en stigning på 0,1 pct. Beskæftigelsen har dog ikke udviklet sig ens på de tre store områder fra andet til tredje kvartal. Mens både den offentlige beskæftigelse inden for social beskyttelse og sundhedsvæsen er steget fra andet til tredje kvartal, så er beskæftigelsen faldet på det offentlige undervisningsområde. Læs mere i afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse om effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2020

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

720578

722215

 

0,1

0,2

Generelle offentlige tjenester

62086

62289

 

0,6

0,3

Forsvar

24052

24317

 

1,3

1,1

Offentlig orden og sikkerhed

26252

26220

 

-0,7

-0,1

Økonomiske anliggender

23621

23646

 

-0,2

0,1

Miljøbeskyttelse

4477

4446

 

2,5

-0,7

Boliger og offentlige faciliteter

2760

2716

 

8,4

-1,6

Sundhedsvæsen

185330

186212

 

0,4

0,5

Fritid, kultur og religion

24407

25018

 

-3,6

2,5

Undervisning

133359

132763

 

-0,7

-0,4

Social beskyttelse

234233

234586

 

0,6

0,2

Uoplyst

2

2

 

..

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse

Samtidig med denne offentliggørelse offentliggøres også Beskæftigelse for lønmodtagere oktober 2020 - se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:484, hvor man kan læse mere om, hvordan arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen meget kraftigt blev påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen.

Selvom det alt overskyggende var dele af den private beskæftigelse, som var kraftigt påvirket af effekterne af nedlukningen, så var den offentlige beskæftigelse dog til en vis grad også påvirket af nedlukningen. Den del af de offentlige ansatte, som blev hjemsendt uden at kunne arbejde (helt eller delvis), modtog som udgangspunkt fuld løn. Men tendensen til, at der i mindre grad end normalt blev anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, har påvirket tallene, især for andet kvartal.

Ændrede indberetningsmønstre påvirker det statslige undervisningsområde

Udsvingene i den statslige beskæftigelse i de seneste kvartaler er blandt andet påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre inden for det statslige undervisningsområde, herunder universiteter. Det ses især over sommermånederne, men også på andre tidspunkter af året.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2020 - Nr. 485

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation