Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Største indvinding i Roskilde for 15. år i træk

Råstofindvinding på land 2019

Roskilde Kommune indvandt i 2019 3,3 mio. m3, svarende til 11 pct. af den samlede indvinding på 29,7 mio. m3. Det var 15. år i træk, at Roskilde kommune havde den største indvinding af råstoffer blandt kommunerne. Også i 2006 havde Roskilde kommune den største indvinding på land med 3,3 mio. m3, hvilket var på samme niveau som i 2019. Den største komponent er sand, sten og grus med 24,8 mio. m3. I alt blev 40 pct. af den samlede indvinding foretaget i seks kommuner: Roskilde, Aalborg, Aabenraa, Silkeborg, Rebild og Kalundborg.

Råstofindvindingen på land fordelt på kommuner. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/rst01

Vestdanmark i front

Jylland og Fyn havde med 76 pct. igen i 2019 den største andel af den samlede indvinding af råstoffer på land, svarende til 22,5 mio. m3. Heraf blev der i Region Midtjylland indvundet mest med 8,9 mio. m3, som svarer til 30 pct. af den samlede indvinding. I 2019 udgjorde indvindingen af sand, grus og sten 83,5 pct. eller 24,8 mio. m3 af den samlede landbaserede indvinding. I den næststørste kategori, som er kalk og kridt, blev der indvundet 2,9 mio. m3 svarende til 10 pct. af den samlede indvinding.

Råstofferne indvindes og anvendes i samme region

Langt størstedelen af de råstoffer, der indvindes på land i Danmark, anvendes også her i landet. Da transport af råstoffer er forholdsvist dyrt, bliver størstedelen af råstofferne også anvendt inden for det geografiske område, hvor de er indvundet. I den vestlige del af Danmark bliver hovedparten af råstofferne lastet og aflæsset i den samme region. I Storkøbenhavn og omegn sker der næsten ingen råstofindvinding, men til gengæld er anlægsaktiviteten stor, og anlægsmaterialerne transporteres i høj grad fra det øvrige Sjælland. Således transporteres en større andel af råstofferne indvundet på Sjælland ud af den region, de er indvundet i (se www.statistikbanken.dk/nvg23). Råstofferne anvendes hovedsageligt inden for bygge- og anlægsvirksomhed, fx til veje, bygninger og jernbaner. I 2019 indgik 17,7 mio. m3 sand, grus og sten som anlægs- og vejmateriale, hvilke er et lille fald på 5 pct. i forhold til 2018.

Råstofindvinding på land fordelt på råstoftyper

 

Sand,
grus og
sten

Kvarts-
sand
 

Granit

 

Ler

 

Ekspan-
derende
ler

Moler

 

Kalk
og
kridt

Tørv og
sphag-
num

Andre
rå-
stoffer1

I alt

 

 

1.000 m3

2010

18269

346

144

346

179

199

2510

173

1119

23282

2011

23017

297

202

377

244

201

2362

200

1022

27921

2012

20677

297

176

323

196

177

2423

152

909

25330

2013

20395

244

146

337

225

205

2571

154

787

25069

2014

21457

262

134

308

217

190

2610

192

235

25606

2015

23647

298

140

378

198

204

2549

156

239

27808

2016

24361

326

139

504

194

183

2705

163

311

28886

2017

25497

348

170

492

266

176

2864

107

640

30560

2018

25379

339

322

639

258

159

2958

213

783

31051

20192

24791

372

476

261

174

2850

103

658

29684

1 Andre råstoffer omfatter brunkul, sandsten, muld, råjord og fyldjord, ildfast ler, skifer, klæg, kalksten og anden indvinding.
2 Råstofindvinding på land 2019 er foreløbige.
Kilde: www.statistikbanken.dk/rst01.

Råstofindvindingen på land fordelt på udvalgte anvendelseskategorier og regioner. 2019

 

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Hele landet

 

1.000 m3

Sand, grus og sten

 

 

 

 

 

 

Anlægs- og vejmateriale

706

3775

4325

6104

2816

17727

Asfaltmateriale

256

82

108

94

540

Betontilslagsmateriale3

38

1700

1804

1322

998

5862

Anden anvendelse

78

25

76

457

636

Ukendt anvendelse

1

1

22

25

Kalk og kridt

 

 

 

 

 

 

Cement

1956

1956

Jordbrugskalk

2

129

270

401

Papirfyldstof

172

172

Røggasfiller4

19

21

40

Brændt kalk/hydratkalk

20

20

Industrikalk

50

75

125

Foderkalk

60

61

120

Anden anvendelse

15

15

Ler

 

 

 

 

 

 

Tegl

11

247

91

113

462

Keramisk industri

Anden anvendelse

1

1

12

14

Anm.: Anvendelsen af råstoffer skal være lig med indvindingen for hver råstofkategori. Regionsopdelingen er ikke ensbetydende med, at råstoffet er anvendt i regionen.
3 Betontilslagsmateriale er forskellige kornstørrelser af sand, grus og sten som indgår i betonblandinger.
4 Røggasfiller er kalksten (CaCO3).
Kilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juli 2020 - Nr. 258

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er eksklusive tal for indvindingen af salt, olie og gas

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation