Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Produktionen af skrabeæg stiger fortsat i Danmark

Animalsk produktion (kvt.) 1. kvt. 2020

Den totale produktion af æg i Danmark er steget det seneste år, hvilket primært skyldtes større produktion af skrabeæg, mens produktionen af buræg falder og produktionen af økologiske æg stagnerer. Skrabeæg udgør 45 pct. af ægproduktionen, mens 30 pct. er økologiske æg, 17 pct. buræg og blot 8 pct. er fra fritgående høns.

Indvejede æg på pakkerierneKilde: www.statistikbanken.dk/ani81.

Stort set uændret animalsk produktion

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt 0,3 pct. i første kvartal 2020 i forhold til samme kvartal i 2019.  Det skyldes, at der blev slagtet færre kreaturer i Danmark.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2019

2020

Ændring
1. kvt. 2019

 

 

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

- 1. kvt. 2020

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

103,3

109,0

100,1

102,0

103,0

-0,3

Kvæg

46

108,5

101,8

94,5

104,3

100,2

-7,6

Svin

308

99,7

110,2

99,6

97,3

102,3

2,7

Fjerkræ

26

109,1

113,6

4,2

Mælk2

195

106,3

108,8

102,7

109,6

107,0

0,7

Æg

10

115,5

117,3

1,6

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303.

Færre slagtninger af kreatur og svin, men flere slagtninger af fjerkræ

I første kvartal 2020 faldt slagtningerne af kvæg med 4,2 pct. og slagtningerne af svin faldt 0,6 pct., mens slagtningerne af fjerkræ steg 3,2 pct. i forhold til første kvartal 2019.  Eksporten af levende kvæg steg med 8,9 pct. og levende svin med 1,1 pct.. De fleste dyr, der bliver eksporteret, er til opfedning til slagtning i modtagerlandet.

Den totale produktion af mælk steg 0,7 pct., mens den økologiske mælk steg med 1,7 pct. i forhold til 1. kvartal sidste år.

Animalsk produktion

 

2019

2020

 

Ændring
1. kvt. 2019

 

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

 

- 1. kvt. 2020

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

130,0

45,1

37,4

42,0

124,5

 

-4,2

Slagtninger1

117,3

39,7

33,1

37,9

110,7

 

-5,6

Eksport af levende kvæg til slagtning

12,7

5,5

4,3

4,1

13,9

 

8,9

Heraf kalve

10,9

5,3

3,9

3,8

12,9

 

18,3

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

34,4

11,6

9,8

11,0

32,5

 

-5,4

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8146,6

2889,4

2593,0

2614,2

8096,6

 

-0,6

Slagtninger1

4418,5

1534,1

1426,5

1367,1

4327,8

 

-2,1

Eksport af levende svin

3728,1

1355,3

1166,4

1247,1

3768,8

 

1,1

Heraf smågrise

3669,0

1329,8

1138,2

1216,6

3684,6

 

0,4

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

481,8

177,7

160,3

156,1

494,1

 

2,5

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25900,3

26717,0

 

3,2

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1422,6

485,2

458,0

488,7

1432,1

 

0,7

Heraf økologisk

181,0

62,9

58,7

62,4

184,0

 

1,7

ÆgSamlet produktion3

20,3

20,6

 

1,5

Buræg

3,0

3,1

 

3,5

Æg fra fritgående høns

1,6

1,5

 

-5,8

Skrabeæg

8,1

8,3

 

3,2

Økologiske æg

5,6

5,6

 

0,6

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61, ani71 og ani81.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2020 - Nr. 194

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug