Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Boligpriserne ramt af COVID-19-krisen

Ejendomssalg (md.) april 2020

På landsplan var den årlige prisstigning på ejerlejligheder i april på 2,5 pct., mens priserne på enfamiliehuse steg 2,0 pct., når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. Det er tredje måned i træk, at ejerlejlighedspriserne er steget mere end huspriserne. Hvis man derimod måler prisudviklingen fra februar (før COVID-19) til april, er de faktiske huspriser indtil videre faldet med 0,7 pct., mens ejerlejlighedspriserne er faldet 0,5 pct., når der ikke korrigeres for sæsonudsving (kun kvartalstal sæsonkorrigeres). Dette til trods for, at der normalt ses en positiv sæsoneffekt på priserne fra februar til april.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Stor fremgang i salget af sommerhuse

For hver af årets første fire måneder er handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet over niveauet i forhold til gennemsnittet for perioden 2016-2019. Særligt værd at bemærke er den store stigning i antal solgte sommerhuse i april 2020, hvor det beregnede antal solgte sommerhuse i almindelig fri handel er 1.300. Det er væsentligt højere end gennemsnittet for perioden 2016-2019, som var på 800.

Ejendomshandler tinglyses ofte tæt på overtagelsesdatoen, som kan ligge flere måneder efter slutseddeldatoen. Derfor bliver tallene løbende revideret efterhånden som flere og flere handler for en given periode tinglyses og dermed indgår i datagrundlaget. Det endelige antal salg for de seneste måneder beregnes ud fra forrige års forsinkelsesmønster.

Beregnet antal salg for sommerhuse i alm. fri handelKilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik baseret på det elektroniske tinglysningssystem over fast ejendom.

Antallet af ejendomshandler er lavere end i 2019

For de første fire måneder af 2020 er det gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 4.098, mens det tilsvarende tal er 1.436 for ejerlejligheder. For enfamiliehuse er der tale om et fald i handelsaktiviteten på 5 pct. i forhold til gennemsnittet for hele 2019, mens der for ejerlejligheder er et fald på 9 pct. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 2.683 enfamiliehuse og 989 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det månedlige gennemsnit var 4.991 for enfamiliehuse og 2.109 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel, hele landet*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen88 og ej13.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juni 2020 - Nr. 256

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Der udføres ikke sæsonkorrektion af priserne, da det ikke har været muligt at påvise et stabilt sæsonmønster i prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation