Gå til sidens indhold

Andre forbrugsvarer sikrer stigning i detailsalget

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,5 %
December 2019 til januar 2020

Detailomsætningsindeks januar 2020

Detailsalget steg 0,5 pct. fra december 2019 til januar 2020 korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen i januar følger et fald i detailsalget i december og en stigning i november. Det tyder således på, at detailsalget ikke længere er ligeså koncentreret i december. Ser man på det samlede detailsalg for perioden november 2019 til januar 2020, var der et fald på 0,1 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Den positive udvikling drives af andre forbrugsvarer

Den øgede detailomsætning i januar skyldes i høj grad, at salget af andre forbrugsvarer steg med 1,2 pct. Denne varegruppe indeholder bl.a. elektronik, møbler mv. samt al internethandel. Samtidig oplevede varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv. fald i omsætningen på hhv. 0,2 pct. og 0,4 pct. i januar

Fremgangen i omsætning inden for varegruppen andre forbrugsvarer begrænser sig ikke til den seneste måned. Det er et udtryk for den generelle udvikling på området. Figuren neden for viser således, at omsætningen i denne varegruppe stort set udelukkende har udviklet sig positivt i de seneste fem år.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving fordelt på varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailsalget i januar overgår januar sidste år

I januar 2020 var detailsalget 2,7 pct. højere end den foregående januar måned. Dette gælder, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Der forekom en stigning i detailsalget af fødevarer og andre dagligvarer på 2,3 pct., mens salget af andre forbrugsvarer er 4,3 pct. højere end i januar 2019. Detailomsætningen i varegruppen beklædning mv. faldt med 3,1 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2019

2020

 

2019-2020

 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.*
 

Jan.*
 

 

Aug.
-okt.

nov.
-jan.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,8

104,9

104,6

104,8

104,4

104,9

 

104,8

104,7

Fødevarer og andre dagligvarer

99,4

99,4

99,5

99,7

99,7

99,6

 

99,4

99,6

Beklædning mv.

96,1

96,9

94,4

93,3

92,8

92,5

 

95,8

92,9

Andre forbrugsvarer

112,4

112,5

112,3

112,8

111,9

113,2

 

112,4

112,6

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,2

0,1

-0,3

0,2

-0,4

0,5

 

0,4

-0,1

Fødevarer og andre dagligvarer

0,6

0,0

0,0

0,2

0,1

-0,2

 

0,6

0,2

Beklædning mv.

-1,1

0,9

-2,6

-1,2

-0,5

-0,4

 

-1,6

-3,1

Andre forbrugsvarer

0,1

0,1

-0,2

0,4

-0,8

1,2

 

0,6

0,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2018
 

2019
 

2020
 

 

2018
-2019

2019
-2020

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Nov.
 

Dec.*
 

Jan.*
 

 

Nov.
-Jan.

Nov.
-Jan.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

111,6

125,7

94,4

111,6

125,1

97,0

 

110,6

111,2

Fødevarer og andre dagligvarer

99,8

113,5

89,6

100,8

113,3

91,7

 

101,0

101,9

Beklædning mv.

101,7

132,2

87,0

98,1

123,0

84,2

 

106,9

101,8

Andre forbrugsvarer

126,3

137,1

101,1

126,0

138,0

105,4

 

121,5

123,1

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

3,3

-0,3

0,0

-0,0

-0,5

2,7

 

1,0

0,6

Fødevarer og andre dagligvarer

2,3

-0,4

-0,3

1,0

-0,2

2,3

 

0,5

1,0

Beklædning mv.

-0,8

-4,4

-2,3

-3,5

-7,0

-3,1

 

-2,7

-4,8

Andre forbrugsvarer

4,9

0,8

0,7

-0,2

0,6

4,3

 

2,1

1,3

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,5 %
December 2019 til januar 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2020 - Nr. 66

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation