Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stigning i overskud pga. rekordhøj vareeksport

Betalingsbalancen over for udlandet januar 2020

I januar var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 16,8 mia. kr., hvilket er 1,6 mia. kr. højere end i december (i sæsonkorrigerede tal). Stigningen er forårsaget af øget eksport af varer.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Overskuddet på varehandlen rekordhøjt i januar

Varehandlen bidrog i januar med 15,5 mia. kr. til overskuddet på betalingsbalancen, hvilket er rekordhøjt og hænger sammen med en meget høj vareeksport. Overskuddet på tjenestehandlen har de seneste tre måneder været vendt til et underskud som følge af både en nedgang i eksporten og en stigning i importen.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 3,1 mia. kr. for året 2019 i forhold til seneste offentliggørelse. Det skyldes især en nedjustering af eksporten af varer.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

Januar

December

Januar

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,3

15,2

16,8

Indtægter

125,2

126,3

130,1

Udgifter

109,9

111,2

113,3

Varer

14,8

12,1

15,5

Eksport

71,4

66,6

71,1

Import

56,7

54,5

55,6

Tjenester

-0,9

-0,4

-0,1

Eksport

37,2

40,8

40,7

Import

38,1

41,2

40,8

Indkomst

6,4

6,2

5,0

Indtægter

15,0

16,9

16,2

Udgifter

8,6

10,7

11,2

Løbende overførsler

-4,9

-2,7

-3,6

Indtægter

1,7

2,0

2,1

Udgifter

6,6

4,7

5,7

Kapitaloverførsler mv.

-0,1

0,1

-0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2020 - Nr. 95

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation