Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lidt færre offentligt beskæftigede i første kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 1. kvt. 2020

Omregnet til fuld tid faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 400 ansatte fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct. Den offentlige beskæftigelse er dermed faldet de seneste to kvartaler efter en periode på næsten tre år med uafbrudt stigende offentlig beskæftigelse. Den offentlige beskæftigelse i første kvartal er kun i begrænset omfang påvirket af COVID-19 nedlukningen fra midten af marts. Se afsnittet om Særlige forhold ved denne offentliggørelse for betydningen af COVID-19. Alle tallene i denne artikel er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Udsving i delsektorerne

Mens den kommunale beskæftigelse har haft en faldende tendens de seneste tre kvartaler, så har der været ret store udsving i både den statslige og den regionale beskæftigelse. Fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020 steg den statslige beskæftigelse med 0,6 pct. efter at være faldet med 0,3 pct. kvartalet før. Den regionale beskæftigelse var uændret fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020, men steg med 0,7 pct. kvartalet før. Læs mere om udsvingene i staten under afsnittet om Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret

 

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

 

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

719843

719469

 

-0,2

-0,1

Stat

177967

179077

 

-0,3

0,6

Regioner

122816

122786

 

0,7

0,0

Kommuner

416963

415553

 

-0,4

-0,3

Sociale kasser og fonde

2097

2053

 

0,1

-2,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret

 

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

 

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

719843

719469

 

-0,2

-0,1

Generelle offentlige tjenester

60936

61725

 

-0,5

1,3

Forsvar

23544

23618

 

0,5

0,3

Offentlig orden og sikkerhed

26539

26536

 

0,6

0,0

Økonomiske anliggender

23433

23660

 

-0,1

1,0

Miljøbeskyttelse

4383

4368

 

4,2

-0,3

Boliger og offentlige faciliteter

2519

2547

 

0,6

1,1

Sundhedsvæsen

184643

184683

 

0,0

0,0

Fritid, kultur og religion

25343

25304

 

-0,2

-0,2

Undervisning

134978

134354

 

-0,8

-0,5

Social beskyttelse

233526

232673

 

-0,1

-0,4

Uoplyst

1

2

 

..

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Effekten af COVID-19 på den offentlige beskæftigelse

Samtidig med denne offentliggørelse offentliggøres også Beskæftigelse for lønmodtagere april 2020 - se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:239.

Under særlige forhold ved ovennævnte offentliggørelse kan man læse mere om, hvordan arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen meget kraftigt blev påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen. Det fremgår, at opgørelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med særlig stor usikkerhed. Her kan man også se, at det altoverskyggende er den private lønmodtagerbeskæftigelse som er påvirket, selvom der dog også i det offentlige er en tendens til, at der i mindre grad end normalt er anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft.

I indeværende offentliggørelse af Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service 1. kvt. 2020 er den offentlige beskæftigelse som normalt omregnet til fuld tid på baggrund af betalte timer. Den del af de offentlige ansatte, som blev hjemsendt uden at kunne arbejde (helt eller delvis), modtog som udgangspunkt fuld løn. Det er derfor primært tendensen til at der i mindre grad end normalt er anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, som kan påvirke opgørelsen. Da den løsere tilknyttede arbejdskraft ofte er på deltid, og da nedlukningen skete fra midten af marts og frem, udgør denne påvirkning kun en lille del af kvartalsgennemsnittet for første kvartal 2020. Indeværende offentliggørelse er dog stadigvæk behæftet med større usikkerhed end normalt.

Ændrede indberetningsmønstre påvirker det statslige undervisningsområde

Udsvingene i den statslige beskæftigelse i de seneste kvartaler er blandt andet påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre inden for det statslige undervisningsområde herunder universiteter. Det ses især over sommermånederne, men også i slutningen af 2019 og starten af 2020, hvor der er et andet indberetningsmønster end tidligere.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2020 - Nr. 241

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation