Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre offentligt beskæftigede i fjerde kvartal 2019

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 4. kvt. 2019

Omregnet til fuld tid faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 1.700 ansatte fra tredje til fjerde kvartal 2019, hvilket svarer til et fald på 0,2 pct. Den offentlige beskæftigelse har ellers haft en stigende tendens siden første kvartal 2017. Alle tallene i denne artikel er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Udsving i delsektorerne

Mens den kommunale beskæftigelse har været faldende i både tredje og fjerde kvartal 2019, så har der været modsatrettede udsving i både den statslige og den regionale beskæftigelse. Fra tredje til fjerde kvartal faldt den statslige beskæftigelse med 0,3 pct. efter at være steget med 1,0 pct. kvartalet før. Omvendt steg den regionale beskæftigelse med 0,3 pct. fra tredje til fjerde kvartal efter et fald på 0,4 pct. fra andet til tredje kvartal. Læs mere om udsvingene i staten under afsnittet "Særlige forhold ved denne offentliggørelse".

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2019

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

720976

719232

 

0,0

-0,2

Stat

178544

177929

 

1,0

-0,3

Regioner

122033

122426

 

-0,4

0,3

Kommuner

418304

416774

 

-0,2

-0,4

Sociale kasser og fonde

2094

2102

 

0,7

0,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Faldende beskæftigelse på de tre store velfærdsområder

De tre store offentlige velfærdsområder social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning udgør tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Fra tredje til fjerde kvartal 2019 faldt den offentlige beskæftigelse på alle de tre store områder. Mens der kun har været små fald inden for social beskyttelse og sundhedsvæsen, så er især undervisningsområdet faldet. Der var således 1.300 færre offentligt beskæftigede på undervisningsområdet, svarende til 0,9 pct., men kun 0,1 pct. færre inden for social beskyttelse og sundhedsvæsen. Læs mere om faldet inden for undervisningsområdet under afsnittet "Særlige forhold ved denne offentliggørelse".

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2019

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

720976

719232

 

0,0

-0,2

Generelle offentlige tjenester

61230

60878

 

0,2

-0,6

Forsvar

23400

23531

 

0,3

0,6

Offentlig orden og sikkerhed

26389

26588

 

1,2

0,8

Økonomiske anliggender

23427

23396

 

0,3

-0,1

Miljøbeskyttelse

4207

4319

 

5,7

2,7

Boliger og offentlige faciliteter

2504

2518

 

-1,4

0,6

Sundhedsvæsen

184624

184422

 

-0,1

-0,1

Fritid, kultur og religion

25398

25313

 

-0,2

-0,3

Undervisning

136149

134888

 

-0,4

-0,9

Social beskyttelse

233647

233377

 

0,1

-0,1

Uoplyst

2

1

 

..

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ændrede indberetningsmønstre påvirker det statslige undervisningsområde

Udsvingene i den statslige beskæftigelse i de seneste kvartaler er blandt andet påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre inden for det statslige undervisningsområde herunder universiteter. Det ses især over sommermånederne, men også i slutningen af 2019, hvor der er et andet indberetningsmønster end tidligere. Faldet fra tredje til fjerde kvartal 2019 inden for det store velfærdsområde undervisning skal derfor også ses i denne sammenhæng.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. marts 2020 - Nr. 108

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation