Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere offentligt beskæftigede i tredje kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 3. kvt. 2019

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 1.100 ansatte fra andet til tredje kvartal 2019, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. Den samlede offentlige beskæftigelse har været stigende uafbrudt siden andet kvartal 2017. Alle tallene i denne artikel er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Udsving i delsektorerne

Mens den kommunale beskæftigelse har vist en svagt faldende tendens de seneste fire kvartaler, så har der i samme periode været relativt store udsving i både den statslige og den regionale beskæftigelse. Fra andet til tredje kvartal steg den statslige beskæftigelse med 1,0 pct., mens den var uændret fra første til andet kvartal. Omvendt faldt den regionale beskæftigelse med 0,3 pct. fra andet til tredje kvartal, men steg med 0,4 pct. fra første til andet kvartal.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2019

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

720210

721295

 

0,1

0,2

Stat

176806

178498

 

0,0

1,0

Regioner

122395

122045

 

0,4

-0,3

Kommuner

418930

418661

 

0,0

-0,1

Sociale kasser og fonde

2079

2092

 

-0,7

0,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

De tre store velfærdsområder har samlet set en uændret beskæftigelse

De tre store offentlige velfærdsområder social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning udgør tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Samlet set er beskæftigelsen på disse områder uændret fra andet til tredje kvartal, selvom der har været udsving på de enkelte områder.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2019

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

720210

721295

 

0,1

0,2

Generelle offentlige tjenester

61121

61576

 

0,5

0,7

Forsvar

23299

23326

 

-0,8

0,1

Offentlig orden og sikkerhed

26056

26407

 

1,1

1,3

Økonomiske anliggender

23337

23439

 

-0,4

0,4

Miljøbeskyttelse

3981

3955

 

1,6

-0,7

Boliger og offentlige faciliteter

2540

2505

 

2,3

-1,4

Sundhedsvæsen

184646

184716

 

0,2

0,0

Fritid, kultur og religion

25419

25395

 

-0,4

-0,1

Undervisning

136551

136286

 

-0,4

-0,2

Social beskyttelse

233256

233688

 

0,0

0,2

Uoplyst

4

2

 

..

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2019 - Nr. 486

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation