Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lille fremgang i bilsalget i juli

Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2019

Tilgangen af nye personbiler i juli 2019 var på 18.300 (sæsonkorrigeret). Det er 4,4 pct. flere end i juni. Husholdningernes tilgang steg med 3,3 pct., mens erhvervenes steg med 6,0 pct. Tilgangen i perioden maj-juli 2019 faldt med 12,7 pct. i forhold til februar-april 2019. Det dækker over et fald på hhv. 16,6 pct. i husholdningerne og 6,5 pct. i erhvervene. Det skal tages i betragtning, at februar-april lå ekstraordinært højt pga. det fremrykkede bilsalg i marts, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:146.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Stor fremgang i leasing og stor tilbagegang i køb

1 mio. elbiler vil øge elforbruget med 9 pct.

Hvilken betydning vil det have for elforbruget og den løbende elproduktion, hvis måltallene om 500.000 eller 1 mio. el- og hybridbiler, der har været nævnt i den offentlige debat, bliver realiseret i 2030? Hvis man antager, at en elbil kører 6 kilometer pr. kWh (kilowatttime) og i gennemsnit 18.000 kilometer om året, vil forbruget være 3.000 kWh pr. bil med den aktuelle energieffektivitet. For 1 mio. elbiler svarer det til 3.000 GWh (gigawatttimer) om året. I 2018 lå den indenlandske elforsyning iflg. Energistyrelsen på 33.300 GWh, og 1 mio. elbiler vil ud fra de antagelser øge forbruget i 2030 med 9 pct. i forhold til 2018.

Den aktuelle bestand på 12.700 elbiler forbruger med disse antagelser 38,1 GWh om året.

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i juli var på 10.000 i faktiske tal, og det er 3,8 pct. færre end i juli sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.800 købte og 2.200 leasede biler. Antallet af købte biler er 11,2 pct. lavere end i juli 2018, mens der er 34,7 pct. flere leasingbiler. Med 5.700 leasede og 1.100 købte personbiler var erhvervenes tilgang 6.800 i juli 2019, hvilket er 11,4 pct. flere end i juli sidste år. Antallet af købte biler er 13,1 pct. lavere, mens der er 18,1 pct. flere leasede biler. Samlet set ligger leasing 22,4 pct. højere end i juli sidste år, mens det samlede køb ligger 11,4 pct. lavere.

220.000 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var fortsat omkring 220.000 biler. Husholdningerne stod for 129.800 biler - minus 4,8 pct. - mens erhvervene stod for 90.300, eller plus 7,9 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

 

2019

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

19501

23784

16733

16531

17543

18317

 

-12,7

4,4

I husholdningerne

11666

15271

9741

9685

10278

10614

 

-16,6

3,3

I erhvervene

7835

8512

6992

6846

7265

7704

 

-6,5

6,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

 

Aug. 2017
- aug. 2018

Aug. 2018
- aug. 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

16482

16779

1,8

 

220011

220175

0,1

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8735

7759

-11,2

 

115461

104236

-9,7

Privatleasing

1663

2240

34,7

 

20859

25601

22,7

Samlet tilgang

10398

9999

-3,8

 

136320

129837

-4,8

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7747

9020

16,4

 

104550

115939

10,9

Ikke-leasingbiler (a)

1294

1124

-13,1

 

22068

20912

-5,2

Til leasing

6453

7896

22,4

 

82482

95027

15,2

Erhvervsleasing (b)

4790

5656

18,1

 

61623

69426

12,7

Samlet tilgang (a+b)

6084

6780

11,4

 

83691

90338

7,9

Erhvervskøretøjer i alt

2254

2086

-7,5

 

40065

39582

-1,2

Varebiler

1893

1868

-1,3

 

34478

33748

-2,1

Lastbiler

148

120

-18,9

 

2169

2418

11,5

Sættevognstrækkere

138

71

-48,6

 

2445

2455

0,4

Busser

75

27

-64,0

 

973

961

-1,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. august 2019 - Nr. 301

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information