Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Roskilde indvinder stadig mest

Råstofindvinding på land 2018

Roskilde Kommune havde igen den største indvinding af råstoffer på land blandt kommunerne med 3,0 mio. m3, svarende til knap 10 pct. af den samlede indvinding, som var 31,1 mio. m3 i 2018 (eksklusive salt, olie og gas). Med en stigning på 0,1 pct. fra 2017 er mængden uændret, men det er stadig den største indvinding siden 2008, hvor der blev indvundet 35,8 mio. m3. Den største komponent er sand, sten og grus med 25,4 mio. m3. I alt skete 38 pct. af den samlede indvinding i seks kommuner: Roskilde, Aalborg, Aabenraa, Silkeborg, Kalundborg og Rebild.

Råstofindvindingen på land fordelt på kommuner. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/rst01.

Vestdanmark i front

Jylland og Fyn havde med 76 pct. igen i 2018 den største andel af den samlede indvinding af råstoffer på land, svarende til 23,6 mio. m3. Heraf blev der i Region Midtjylland indvundet mest med 9,4 mio. m3, som svarer til 30 pct. af den samlede indvinding. I 2018 udgjorde indvindingen af sand, grus og sten 82 pct. eller 25,4 mio. m3 af den samlede landbaserede indvinding. I den næststørste kategori, som er kalk og kridt, blev der indvundet 3,0 mio. m3 svarende til 10 pct. af den samlede indvinding.

Råstofferne indvindes og anvendes i samme region

Langt størstedelen af de råstoffer, der indvindes på land i Danmark, anvendes også her i landet. Da transport af råstoffer er forholdsvist dyrt, bliver størstedelen af råstofferne også anvendt inden for det geografiske område, hvor de er indvundet. I den vestlige del af Danmark bliver hovedparten af råstofferne lastet og aflæsset i den samme region. I Storkøbenhavn og omegn sker der næsten ingen råstofindvinding, men til gengæld er anlægsaktiviteten stor, og anlægsmaterialerne transporteres i høj grad fra det øvrige Sjælland. Således transporteres en større andel af råstofferne indvundet på Sjælland ud af den region, de er indvundet i (se www.statistikbanken.dk/nvg23). Råstofferne anvendes hovedsageligt inden for bygge- og anlægsvirksomhed, fx til veje, bygninger og jernbaner. I 2018 indgik 18,7 mio. m3 sand, grus og sten som anlægs- og vejmateriale, mens 2,0 mio. m3 kalk og kridt anvendtes til cement.

Råstofindvinding på land fordelt på råstoftyper

 

Sand,
grus og
sten

Kvarts-
sand
 

Granit

 

Ler

 

Ekspan-
derende
ler

Moler

 

Kalk
og
kridt

Tørv og
sphag-
num

Andre
rå-
stoffer1

I alt

 

 

1.000 m3

2009

19350

332

156

364

125

202

2735

211

1196

24671

2010

18269

346

144

346

179

199

2510

173

1119

23282

2011

23017

297

202

377

244

201

2362

200

1022

27921

2012

20677

297

176

323

196

177

2423

152

909

25330

2013

20395

244

146

337

225

205

2571

154

787

25069

2014

21457

262

134

308

217

190

2610

192

235

25606

2015

23647

298

140

378

198

204

2549

156

239

27808

2016

24361

326

139

504

194

183

2705

163

311

28886

2017

25497

348

170

492

266

176

2864

107

640

30560

2018

25379

339

322

639

258

159

2958

213

783

31051

1 Andre råstoffer omfatter brunkul, sandsten, muld, råjord og fyldjord, ildfast ler, skifer, klæg, kalksten og anden indvinding.
Kilde: www.statistikbanken.dk/rst01.

Råstofindvindingen på land fordelt på udvalgte anvendelseskategorier og regioner. 2018

 

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Hele landet

 

1.000 m3

Sand, grus og sten

 

 

 

 

 

 

Anlægs- og vejmateriale

726

4038

4464

6458

3047

18732

Asfaltmateriale

209

86

152

111

558

Betontilslagsmateriale1

23

1225

1755

1524

1003

5531

Anden anvendelse

41

54

48

377

520

Ukendt anvendelse

19

1

17

2

38

Kalk og kridt

 

 

 

 

 

 

Cement

1950

1950

Jordbrugskalk

5

81

3

364

453

Papirfyldstof

198

198

Røggasfiller2

29

20

48

Brændt kalk/hydratkalk

41

41

Industrikalk

57

72

129

Foderkalk

63

61

124

Anden anvendelse

15

15

Ler

 

 

 

 

 

 

Tegl

14

332

112

135

593

Keramisk industri

Anden anvendelse

2

34

5

4

45

Anm.: Anvendelsen af råstoffer skal være lig med indvindingen for hver råstofkategori. Regionsopdelingen er ikke ensbetydende med, at råstoffet er anvendt i regionen.
1 Betontilslagsmateriale er forskellige kornstørrelser af sand, grus og sten som indgår i betonblandinger.
2 Røggasfiller er kalksten (CaCO3).
Kilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2019 - Nr. 233

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er eksklusive tal for indvindingen af salt, olie og gas

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Miljø og energi