Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fortsat stigende tendens i detailsalget

Detailomsætningsindeks december 2018

Detailhandlen i december var samlet set 0,6 pct. lavere end i november. Tallet er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I denne måned er der fokus på effekten af særlige handelsdage og på internethandel.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Fysiske butikker har stigende nethandel

I november udgjorde nethandel 10 pct. af detailhandlens samlede omsætning. Fysiske butikkers bidrag til nethandlen er stigende fra 30 pct. i 2016 til 40 pct. i 2018. Udviklingen skyldes, at fysiske butikker i stigende grad supplerer med netsalg og ikke nødvendigvis, at de tager markedsandele fra eksisterende webbutikker. Af internetbrancherne er der størst omsætning i branchegrupperne elektriske apparater samt fotoudstyr via internet og dagligvarer via nettet.

Internetbranchernes andel af den samlede internethandel. November 2018

Detailhandlen steg i fjerde kvartal

Korrigeret for prisudvikling steg fjerde kvartal med 1,6 pct. sammenlignet med samme kvartal i 2017. Varegruppen fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,8 pct., beklædning mv. faldt med 3,7 pct., mens andre forbrugsvarer steg med 3,5 pct. Siden 2014 er detailsalget i november steget 10 pct., mens detailsalget i oktober og december stort set har været uændret. Stigningen i fjerde kvartal skal ses i lyset af nye handelsdage i november som Black Friday, Cyber Monday og Singles Day.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2018

 

2018

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.*

Dec.*

 

Juli-sept.

Okt.-dec.*

 

indeks 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,2

104,1

103,8

104,0

104,6

103,9

104,9

104,2

 

104,1

104,3

Fødevarer og andre dagligvarer

99,5

99,7

99,6

98,8

99,0

99,0

99,4

99,7

 

99,1

99,4

Beklædning mv.

100,0

98,3

98,3

99,6

99,5

92,9

97,3

96,5

 

99,2

95,6

Andre forbrugsvarer

110,1

110,1

109,3

110,3

111,7

111,5

112,2

110,6

 

110,5

111,4

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,9

-0,1

-0,3

0,2

0,6

-0,7

0,9

-0,6

 

0,2

0,2

Fødevarer og andre dagligvarer

1,0

0,1

-0,1

-0,8

0,2

0,0

0,4

0,3

 

-0,1

0,2

Beklædning mv.

1,7

-1,8

0,1

1,3

-0,1

-6,6

4,7

-0,8

 

0,3

-3,6

Andre forbrugsvarer

0,7

0,0

-0,7

0,9

1,2

-0,2

0,7

-1,5

 

0,5

0,9

* Foreløbige tal.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2017

2018

 

2017

2018

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Sept.

Okt.

Nov.*

Dec.*

 

Okt.-dec.

Okt.-dec.*

 

indeks 2015 = 100

Detailhandel i alt

98,7

98,8

108,1

126,0

99,5

101,2

111,6

125,6

 

111,0

112,8

Fødevarer og andre dagligvarer

95,8

95,9

97,5

113,9

94,6

96,8

99,7

113,3

 

102,4

103,3

Beklædning mv.

96,9

98,3

102,5

138,4

95,1

92,5

101,8

132,3

 

113,1

108,9

Andre forbrugsvarer

102,1

102,1

120,4

136,1

105,5

107,7

126,3

136,9

 

119,5

123,7

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

1,7

-2,2

1,9

0,8

0,8

2,4

3,3

-0,4

 

0,2

1,6

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,7

-3,2

-1,3

-0,1

-1,3

0,9

2,3

-0,5

 

-1,5

0,8

Beklædning mv.

6,5

-11,8

-4,2

-1,0

-1,8

-5,9

-0,7

-4,4

 

-5,3

-3,7

Andre forbrugsvarer

4,3

1,1

6,0

1,9

3,4

5,5

4,9

0,6

 

3,0

3,5

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. januar 2019 - Nr. 26

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation