Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Varer trak betalingsbalancen ned i august

Betalingsbalancen over for udlandet august 2018

I august var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 8,7 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er et fald på 5,6 mia. kr. i forhold til juli, som især er forårsaget af et fald i overskuddet på varer.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Overskud på betalingsbalancen over for Storbritannien

Danmark havde i første halvår af 2018 et overskud på betalingsbalancens løbende poster over for Storbritannien på 7,1 mia. kr. Overskuddet skyldes hovedsagelig et overskud på varer på 12,6 mia. kr. Omvendt var der et underskud på handlen med tjenester på 7,9 mia. kr. Underskuddet på handlen med tjenester med Storbritannien ses bl.a. i bygge- og anlægstjenester samt andre forretningstjenester.

Betalingsbalancens løbende poster over for Storbritannien, faktiske tal pr halvår

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Se afsnittet 'Særlige forhold vedrørende denne offentliggørelse'.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2018

Januar-august

 

August

Juli

August

2017

2018

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

9,1

14,3

8,7

123,3

77,5

Indtægter

119,1

121,3

118,0

933,0

940,5

Udgifter

109,9

107,0

109,3

809,7

863,0

Varer

6,8

12,0

7,3

81,4

58,8

Eksport

63,1

65,8

63,6

495,5

506,8

Import

56,3

53,7

56,3

414,1

448,0

Tjenester

3,5

0,8

0,5

25,4

5,3

Eksport

39,5

37,8

37,2

297,1

292,8

Import

36,0

37,0

36,7

271,7

287,4

Indkomst

1,1

4,2

3,5

36,2

35,8

Indtægter

14,3

15,7

15,1

123,3

124,6

Udgifter

13,2

11,6

11,6

87,1

88,8

Løbende overførsler

-2,3

-2,7

-2,7

-19,8

-22,4

Indtægter

2,2

2,0

2,0

17,0

16,3

Udgifter

4,4

4,7

4,7

36,8

38,7

Kapitaloverførsler mv

0,1

0,1

0,1

0,8

0,8

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ordinær revision

I forbindelse med denne offentliggørelse er der foretaget en ordinær revision af årene 2015-2017. Nedenstående tabel viser ændringerne for årene 2015-2017 samt de første syv måneder af 2018.

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

2015

2016

2017

2018

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

-10,0

15,0

11,6

4,1

Indtægter

-0,3

19,9

6,6

4,3

Udgifter

9,7

4,9

-5,0

0,2

Varer

-9,6

7,5

1,7

-2,5

Eksport

-0,1

2,1

-1,3

-0,1

Import

9,5

-5,4

-3,0

1,9

Tjenester

0,0

6,1

5,1

2,1

Eksport

0,0

16,5

4,3

1,5

Import

0,0

10,4

-0,8

-0,6

Indkomst

0,0

1,5

4,7

4,5

Indtægter

0,0

1,3

3,5

3,5

Udgifter

0,0

-0,2

-1,2

-1,0

Løbende overførsler

-0,4

0,0

0,1

0,0

Indtægter

-0,2

0,1

0,0

-0,1

Udgifter

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Betalingsbalancens løbende poster i alt

Betalingsbalancens løbende poster er i forbindelse med årsrevisionerne af 2015 og 2016 nedjusteret med 10,0 mia. kr. for 2015 og opjusteret med 15,0 mia. kr. for 2016. I forbindelse med de løbende revisioner er 2017 opjusteret med 11,6 mia. kr. og de første syv måneder af 2018 er opjusteret med 4,1 mia. kr.

Varer

Varer er bl.a. revideret som følge af en justeret estimeringsmodel for manglende eller delvist indberettet handel med EU-landene. Derudover er varerne revideret som følge af løbende kvalitetssikring og påvirker bl.a. handlen med tog og skibe. Endvidere er der revisioner som følge af varer, der ikke krydser grænsen. For 2015 skyldes revisionen især opjustering af import af bunkring.

Tjenester

For tjenester er rejser revideret som følge af nye oplysninger om privates udlejning. Øvrige revisioner for tjenester sker som følge af ny information fra virksomheder og påvirker bl.a. bygge- og anlægstjenester.

Formueindkomst

Ændringerne i formueindkomsten kan primært henføres til Danmarks Nationalbanks indarbejdelse af årsregnskabsoplysninger. Indtil årsregnskabsoplysningerne kan indarbejdes, bygger opgørelsen af formueindkomsten delvist på et skøn.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2018 - Nr. 384

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation