Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beskæftigelsen i regioner tilbage på højeste niveau

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 1. kvt. 2017

Beskæftigelsen i regionerne er tilbage på det højeste niveau nogensinde som i perioden fjerde kvartal 2014 til andet kvartal 2015. I første kvartal 2017 var beskæftigelsen i regionerne på i alt 121.500 omregnet til fuld tid, hvilket er uændret i forhold til fjerde kvartal 2016. Samtidig var den kommunale beskæftigelse i første kvartal 2017 på det laveste niveau siden strukturreformen. Statistikken dækker perioden tilbage til første kvartal 2008, og dengang var der knap 10.000 færre ansatte i regionerne end i første kvartal 2017. Alle tallene er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i regionerne, sæsonkorrigeret

Udviklingen på det næststørste velfærdsområde

Omregnet til fuld tid faldt beskæftigelsen inden for sundhedsvæsen med 100 fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017. Regionerne varetager primært opgaver inden for sundhedsvæsen, som er det næststørste velfærdsområde. Området omfatter udover det regionale sundhedsvæsen også dele af det kommunale pleje- og omsorgsområde.

Fortsat faldende offentlig beskæftigelse

Den samlede offentlige beskæftigelse, dvs. beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service, faldt fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 med 1.700 beskæftigede omregnet til fuld tid. Det er et fald på 0,2 pct. Den offentlige beskæftigelse har været faldende siden starten af 2015.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret.

 

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

 

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

713258

711603

 

-0,1

-0,2

Staten

173241

172618

 

-0,4

-0,4

Regioner

121532

121544

 

0,4

0,0

Kommuner

416419

415376

 

-0,2

-0,3

Sociale kasser og fonde

2067

2065

 

2,5

-0,1

Udviklingen i offentligt ansattes uddannelsesniveau

20. februar 2017 offentliggjorde Danmarks Statistik en analyse af de offentligt ansattes højeste fuldførte uddannelsesniveau. I denne analyse belyses udviklingen i uddannelsesniveauet særskilt for beskæftigelsen i de tre store offentlige delsektorer herunder også regionerne - se analysen Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret.

 

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

 

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

713258

711603

 

-0,1

-0,2

Generelle offentlige tjenester

58271

57912

 

-0,6

-0,6

Forsvar

23480

23302

 

-0,7

-0,8

Offentlig orden og sikkerhed

24157

24027

 

0,0

-0,5

Økonomiske anliggender

23434

23198

 

-0,1

-1,0

Miljøbeskyttelse

4053

4087

 

3,3

0,8

Boliger og offentlige faciliteter

2143

2316

 

-0,8

8,1

Sundhedsvæsen

183665

183544

 

0,5

-0,1

Fritid, kultur og religion

25416

25442

 

-0,6

0,1

Undervisning

139597

139483

 

-0,4

-0,1

Social beskyttelse

229028

228280

 

-0,2

-0,3

Uoplyst

14

13

 

..

..

Nyt fra Danmarks Statistik

13. juni 2017 - Nr. 248

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation