Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Mange erhverv bidrager til grøn omstilling

Grønne varer og tjenester 2015

Omsætningen af markedsbaserede grønne varer og tjenester er opgjort til 192 mia. kr. for 2015 med 71 pct. relateret til ressourcebesparelse og 29 pct. til miljøbeskyttelsesformål. Den samlede industri leverede størsteparten af de grønne produkter med en omsætning på 110 mia. kr., hvilket svarer til 57 pct. af den samlede "grønne" omsætning. Ud af maskinindustriens samlede omsætning var 51 pct. grønne varer, herunder vindmøller. Energisektoren stod for den næsthøjeste andel med 26 pct. i kraft af el og varme, som er produceret med fornybare energikilder. Herefter følger brancherne fremstilling af papirvarer og arkitekt og ingeniørvirksomhed med hver 23 pct.

Grønne varer og tjenesters andel af omsætningen i udvalgte brancher. 2015*

Stigende omsætning og beskæftigelse

Den samlede omsætning af grønne varer og tjenester viser i forhold til 2014 en stigning på 11 pct. og en øget beskæftigelse på 12 pct. En del af denne stigning skyldes imidlertid, at der i 2015 er anvendt et spørgeskema, der mere målrettet end før henvendte sig til servicevirksomheder.

Grønne varer og tjenester fordelt efter branchegrupper

 

Omsætning

Eksport

Beskæftigelse

 

2014

2015*

2014

2015*

2014

2015*

 

mio. kr.

fuldtidsbesk.

I alt

173193

192478

72613

70133

59938

67095

Bygge og anlæg

14158

20669

235

412

9326

13482

Videnservice

12089

16544

4451

5848

8829

10949

I alt ekskl. byggeri og

 

 

 

 

 

 

videnservice

146945

155264

67927

63873

41782

42664

Landbrug og skovbrug

4208

4015

127

134

3314

3176

Industri

101573

109772

61922

59216

28919

29787

Energiforsyning

15378

14766

1087

788

2077

2217

Renovation og genbrug

25786

26711

4790

3735

7472

7484

*Foreløbige tal.

Ændring påvirker serviceerhverv

Dette har især haft betydning for bygge og anlæg samt videnservice. Ses der bort fra disse to grupper er omsætningen steget med 6 pct. og beskæftigelsen med 2 pct.

Vigende eksport

Danmark har en årlig eksport af grønne varer og tjenester af størrelsesordenen 70 mia. kr., dvs. ca. 7 pct. af den samlede eksport. De foreløbige tal viser en nedgang i alt på 2,5 mia. kr. fra 2014 til 2015 og 4,0 mia. kr., når bygge og anlæg samt videnservice ikke medregnes. Størsteparten af nedgangen er at finde i industrien.

Branchegruppers omsætning fordelt på miljøformål. 2015*

Virksomhederne bidrager forskelligt på miljøområderne

Omsætningen af grønne varer og tjenester er knyttet til i alt 16 miljø- og ressourceformål. Til det omsætningsmæssigt største formål, produktion af energi fra fornybare kilder (94 mia. kr.), var industriens andel 77 pct., mens energisektoren bidrog med 16 pct. Inden for formålet reduceret energi- og varmeforbrug (27 mia. kr.) udgjorde industriprodukter 64 pct., mens bygge- og anlægssektoren stod for 29 pct. i kraft af fx energirenovering. Inden for formålene affaldshåndtering og genindvinding og spilde- og regnvandshåndtering stod de specialiserede brancher på området for hovedparten af omsætningen, men også bygge- og anlægssektoren havde mange grønne aktiviteter. Inden for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand havde landbruget den største andel i kraft af økologisk jordbrug. Under øvrige formål bidrog videnservice med 27 pct., hvilket bl.a. skyldes, at forskning er et selvstændigt formål.

Grønt nationalregnskab - et overblik

Opbygningen af et samlet grønt nationalregnskab for Danmark kan følges på siden www.dst.dk/groentnr. De enkelte statistikker kan følges på deres emnesider.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. oktober 2016 - Nr. 447

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Grønt nationalregnskab