Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat flere virksomheder bruger mobilt bredbånd

It-anvendelse i virksomheder 2015

I 2015 havde 85 pct. af danske virksomheder med mindst ti ansatte mobilt bredbånd. Det er en fordobling i forhold til 2010 og også en stigning i forhold til 2014, hvor andelen var på 83 pct. Mobilt bredbånd er her defineret som mobil internetforbindelse via bærbar pc, tablet eller mobiltelefon og lignende med minimum 3G.

Virksomheder med mobilt bredbånd

Øget udbredelse på tværs af brancher og størrelsesgrupper

Den fortsatte udbredelse af mobilt bredbånd finder sted inden for alle branchegrupper og både blandt små og store virksomheder. Størst udbredelse har det mobile bredbånd fået inden for bygge og anlæg samt information og kommunikation, hvor det nu er mere end 90 pct. af virksomhederne med mindst ti ansatte, der har mobilt bredbånd. Blandt virksomhederne med mindst 100 ansatte har 95 pct. mobilt bredbånd, og mere end 80 pct. af de mindre virksomheder med 10-19 ansatte bruger nu mobilt bredbånd.

Også flere medarbejdere forsynes med bærbart udstyr og mobilt internet

Der er også flere medarbejdere, der i dag fra virksomhedens side forsynes med bærbart udstyr med mobil internetadgang, end det var tilfældet for et år siden. I 2015 gælder det for 43 pct. af medarbejderne, sammenholdt med 41 pct. i 2014. Det bærbare udstyr er fx mobiltelefon, bærbar pc eller lignende med mobil internetforbindelse. I faktiske tal er det således 349.000 ud af i alt 817.000 medarbejdere, der i 2015 er forsynet med bærbart udstyr med mobil internetadgang til arbejdsbrug. Der er tale om en generel tendens på tværs af stort set alle brancher og virksomhedsstørrelser. Eneste undtagelse er inden for branchegruppen information og kommunikation, hvor niveauet i forvejen var markant højere end i andre brancher - og hvor andelen er stort set uændret på 71 pct.

Det er interessant, at der inden for bygge og anlæg - som sammenlignet med andre brancher ellers ligger lavt på en række it-anvendelsesparametre - er en relativt høj andel af medarbejdere, der er forsynet med bærbart udstyr og mobilt internet. Det samme gør sig gældende for de mindre virksomheder med 10-19 ansatte, hvor andelen også ligger relativt højt. Det skyldes bl.a. arbejdets ofte mere mobile karakter inden for bygge og anlæg, hvilket typisk også gælder for en relativt større del af de ansatte i de mindre virksomheder.

Ansatte forsynet med bærbart udstyr og mobilt internet til arbejdsbrug

It-specialister i hver fjerde virksomhed

Undersøgelsen viser, at hver fjerde virksomhed med mindst ti ansatte i dag beskæftiger it-specialister. Der er flest virksomheder med it-specialister inden for branchegruppen information og kommunikation og blandt virksomheder med 100 eller flere ansatte. It-specialister er defineret som ansatte, der primært arbejder med it-udvikling, it-drift eller andre it-opgaver.

I 2014 forsøgte 11 pct. af virksomhederne at rekruttere it-specialister. Branche- og størrelsesmæssigt var det ikke overraskende også de i grupper, hvor flest virksomheder har it-specialister, at flest forsøgte at rekruttere. Men mange virksomheder havde vanskeligt ved at rekruttere it-specialister til de ledige stillinger i 2014. Samlet set gjaldt det for 42 pct. af de virksomheder, der forsøgte at rekruttere en it-specialist. Andelen var omkring 40 pct. på tværs af brancher og størrelsesgrupper, dog oplevede mere end halvdelen af virksomhederne inden for information og kommunikation vanskeligheder ved rekruttering af it-specialister sidste år.

Beskæftigelse og rekruttering af it-specialister

 

Antal
virksom

Branche

 

Antal ansatte

 

heder

Industri

Bygge
og
anlæg

Handel og
transport mv.

Info.
og
komm.

Erhvervs-service mv.

 

10-19

20-49

50-99

100+

 

pct.

Virksomheder, der …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- beskæftiger it-specialister

24

24

7

19

82

32

 

14

23

43

75

- har rekrutteret eller forsøgt at rekruttere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it-specialister i 2014

11

8

3

7

64

13

 

8

10

18

34

- har haft vanskeligt ved at rekruttere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it-specialister til ledige stillinger i 2014

5

3

0

3

33

5

 

3

4

7

13

 

pct. af virksomheder, der forsøgte at rekruttere it-specialister i 2014

- har haft vanskeligt ved at rekruttere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it-specialister til ledige stillinger i 2014

42

38

..

36

51

40

 

44

44

41

37

Nyt fra Danmarks Statistik

1. september 2015 - Nr. 415

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. september 2016

Kontakt

Kilder og metode

Virksomhedernes besvarelser er indsamlet februar-juni i året i en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt ca. 4.000 virksomheder med mindst ti ansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation