Gå til sidens indhold

Flere ambulante sygehusbesøg i 2021 end i 2020

Sygehusbenyttelse (tillæg) 2019, 2020 og 2021

Ændret 18. september 2023 kl. 11:57

Der er desværre opdaget fejl i tekst samt tilrettet en figur.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I perioden 2019-2021 ses over 11 mio. ambulante sygehusbesøg pr. år på landets offentlige og private sygehuse (dvs. sygehusbesøg på mindre end 12 timer). Fra 2020 til 2021 voksede antallet af ambulante sygehusbesøg fra 11,53 mio. til 11,86 mio., svarende til 2,8 pct. Planlagte ambulante sygehusbesøg udgør 90 pct. af alle ambulante sygehusbesøg i 2020 og 2021, mens de akut ambulante udgør 10 pct. Fra 2020 til 2021 er antallet af planlagte ambulante besøg på sygehusene steget fra 10,39 mio. til 10,69, dvs. 2,9 pct. på landsplan, mens det for akut ambulante sygehusbesøg drejer sig om en stigning fra 1,15 mio. til 1,17 mio., dvs. 1,7 pct.

Hovedtal og tidsudvikling for ambulant sygehusaktivitet, 2019-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/ambu01

Bosatte i Region Syddanmark har flest ambulante sygehusbesøg pr. borger

Region Hovedstaden har samlet set det højeste antal ambulante sygehusbesøg blandt borgere bosat i regionen, men opgjort pr. borger i hver region er der flest ambulante sygehusbesøg hos borgere med bopæl i Region Syddanmark. Det gælder både i 2020 og 2021.

Antal ambulante sygehusbesøg pr. 1.000 borgere fordelt på <span class='fejlmarkering'>bopæls</span>region. 20<span class='fejlmarkering'>20</span>-2021 <span class='fejlmarkering'>(Figur ændret i forhold til oprindelig version)</span>Kilde: www.statistikbanken.dk/ambu01 og folk1a

Kvinder har flere ambulante sygehusbesøg end mænd

Kvinder har flere ambulante sygehusbesøg end mænd pr. 1.000 borgere. Der ses en tendens til at antallet af ambulante sygehusbesøg stiger med alderen hos begge køn. Ældre over 70 år er aldersgrupperne med flest ambulante sygehusbesøg pr. 1.000 borgere. Blandt voksne kvinder (dvs. ældre end 20 år) ses færrest ambulante sygehusbesøg hos de 40-49 årige pr. 1.000 borgere i aldersgruppen.

Antal ambulante sygehusbesøg pr. 1.000 borgere fordelt på køn og 10-års aldersgrupper, 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/ambu01 og folk1a

Databrud i 2019

Der er databrud pga. overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) i februar-marts 2019. Det betyder, at man skal være forsigtig med sammenligninger med 2019, da fx januar måned ikke indgår i 2019 tallene.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. maj 2023 - Nr. 175

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistik om sygehusbenyttelse er baseret på Landspatientregisteret fra Sundhedsdatastyrelsen koblet med baggrundsdata fra andre registre fra Danmarks Statistik. Statistikken omfatter indlæggelser og ambulante ophold på offentlige og private sygehuse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation