Gå til sidens indhold

Uændret økologisk detailsalg

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2023

Detailsalget af økologiske fødevarer i 2023 endte på 15,5 mia. kr. hvilket er stort set uændret i forhold til 2022. Målt i mængder er der tale om et mindre fald på 4 pct., da kiloprisen steg på de fleste varer. De økologiske varers andel af det samlede salg af fødevarer i kr. estimeres til 11,8 pct. i 2023 - et lille fald fra 12,0 pct. i 2022.

Detailomsætningen af økologiske fødevarerKilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Stigning i salg af grøntsager, fald i salg af kød

Salget af grøntsager steg 5 pct., (men mængden var uændret). Til stigningen bidrog Tørrede grøntsager og bælgfrugter, fra 53 mio. kr. i 2022 til 70 mio. kr. i 2023. Det er en stigning i salget på 31 pct. i værdi og 25 pct. i mængde. Gruppen omfatter gule ærter, linser, bønner, soltørrede tomater o.l.

Salget af kød faldt 14 pct. og 13 pct. i mængde, mens frugt faldt 8 pct. og 18 pct. i mængde. Salget af Vin, spiritus, øl o.l. faldt 6 pct. og 4 pct. i mængde, hvorimod juice, frugtsaft o.l. steg 5 pct. men faldt 3 pct. i mængde.

I gennemsnit steg kilopriserne på de økologiske varer 3 pct. fra 2022 til 2023. Det er mindre end fødevarepriser i almindelighed, som steg 8 pct. i samme periode - se Stigning i inflationen, men fald i kerneinflationen (Nyt fra Danmarks Statistik 2024:6).

Frugt og grønt er den største økologiske varegruppe

Den største økologiske varegruppe var fortsat frugt og grønt med en omsætning på 5,7 mia. kr. i 2023, svarende til 37 pct. af omsætningen for alle økologiske varer. Den næststørste gruppe var mælk, ost og æg med et salg på 4,1 mia. kr.

Hvor salget af grøntsager steg 5 pct. fra 2022 til 2023 (uændret mængde), faldt frugt med 8 pct., og 18 pct. i mængde. Grøntsager udgjorde to tredjedele af frugt- og grøntomsætningen og frugt den sidste tredjedel. Bananer tegner sig alene for 509 mio. kr. og er den mest solgte vare inden for frugt og grønt. Det svarer til 3 pct. af det samlede detailsalg af økologiske varer.

Okse og kalv er det mest solgte økologiske kød

Salget af økologisk kød udgjorde 928 mio. kr. i 2023, svarende til 6 pct. af det samlede salg. Heraf udgjorde okse- og kalvekød 294 mio. kr. fulgt af svinekød med 146 mio. kr. og kyllingekød med 101 mio. kr. Kødpålæg udgjorde samlet 216 mio. kr.

Blandt salget af mælk, ost og æg på 4,1 mia. kr. udgjorde mælk i alt 1,5 mia. kr. Salget af økologiske æg var på 755 mio. kr., ost 669 mio. kr. og syrnede produkter, fx yoghurt, 579 mio. kr.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer, fordelt på varegrupper. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Faldende areal med økologiske grøntsager

I Danmark faldt det økologiske areal (www.statistikbanken.dk/oeko11) med gartneriafgrøder (primært frugt og grøntsager) 11 pct. fra 2022-2023, og det samlede areal af gartneriafgrøder (www.statistikbanken.dk/afg5) faldt 10 pct. Den økologiske andel af arealet med gartneriafgrøder var uændret 32 pct. I tilgift til detailhandlen, er foodservice (www.statistikbanken.dk/oeko77) en stor aftager af økologiske fødevarer.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

 

tons

1.000kr.

Omsætning i alt, økologi

594973

544083

524478

15986115

15546580

15482591

Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager

58632

54554

51737

1533228

1563601

1543464

Kød, pålæg, indmad

10488

8837

7668

1180086

1073758

927616

Fisk, skaldyr (opdræt)

508

371

253

113784

90668

67826

Mælk, ost, æg1

225434

198260

202436

3887906

3927692

4096643

Fedtstoffer, madolier2

7681

7272

6155

537664

575283

543903

Frugt3

93068

87387

71530

2095158

1995344

1832923

Grøntsager3

133109

123822

123660

3881576

3714617

3899124

Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l.

10104

8917

8477

584124

560694

575278

Krydderier, suppeterninger o.l.4

9833

9177

8537

650645

580847

532737

Kaffe, te, kakao o.l.

3872

3467

3392

421486

417213

430841

Juice, frugtsaft o.l.

28193

28377

27592

494612

469342

490541

Vin, spiritus, øl o.l.

14051

13642

13040

605847

577522

541695

Anm.: Omsætning i kr. er inkl. moms og målt i løbende priser.
1 Inklusive plantedrik og tofu.
2 Inklusive smør.
3 Inklusive konserves.
4 Diverse kolonialvarer, herunder babymad, dressinger, krydderier og supper.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2024 - Nr. 119

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på indberetninger fra de store supermarkedskæder samt de største grossisters salg til øvrige butikskæder, købmænd og kiosker (omregnet til detailsalg). Gård- og stalddørssalg og salg fra specialbutikker (fx grønthandlere) er ikke omfattet. Omsætningen er inkl. moms. 
Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation