Gå til sidens indhold

Stigning i inflationen, men fald i kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,7 %
dec. 2022 - dec. 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,6 %
dec. 2022 - dec. 2023

Forbruger- og nettoprisindeks december 2023

I december 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,7 pct. i forhold til samme måned året før. I november var den tilsvarende stigning 0,6 pct. Den lidt højere inflation i december i forhold til sidste måned skyldes især prisændringer på elektricitet og brændstof. Varer er i gennemsnit faldet 2,7 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet. Tjenester er i gennemsnit steget 4,2 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje samt restaurant- og cafebesøg. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 2,6 pct. i december, hvilket er et fald fra 3,0 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på radio/TV-udstyr og nye biler, der trækker kerneinflationen ned i forhold til november.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Bolig bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i december. Isoleret set bidrog produktgruppen med minus 0,9 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad lavere priser på elektricitet og gas i december 2023 i forhold til december 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især fødevarer trak indekset ned den seneste måned

Fra november til december faldt forbrugerprisindekset med 0,5 pct. Isoleret set trak prisændringer på fødevarer, brændstof og charterrejser indekset ned med 0,45 procentpoint. Modsat trak prisændringer på møbler og boligudstyr, restaurant- og cafebesøg samt elektricitet indekset op med 0,12 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Nov. - dec. 2023

 

 

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

-0,5

 

(inflation)

 

0,7

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Møbler og boligudstyr

2,16

0,05

 

Husleje

20,30

0,52

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,04

 

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,35

Elektricitet

3,62

0,03

 

Fødevarer

10,51

0,20

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Fødevarer

10,51

-0,27

 

Elektricitet

3,62

-1,34

Brændstof

2,60

-0,10

 

Gas

0,77

-0,24

Charterrejser

1,42

-0,08

 

Nye biler

2,63

-0,11

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Danmark havde den anden laveste EU-harmoniserede inflation i november

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 0,4 pct. i december. Tallene for december er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i november faldt den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 3,1 pct. fra 3,6 pct. i oktober. De tre lande med lavest EU-harmoniseret inflation i november var Belgien med minus 0,8 pct., Danmark med 0,3 pct. og Italien med 0,6 pct. De tre lande med højst EU-harmoniseret inflation i november var Tjekkiet med 8,0 pct., Ungarn med 7,7 pct. og Slovakiet med 6,9 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for november udkommer 17. januar 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Dec.


 

Nov.


 

Dec.


 

Nov.
- dec.
2023
 

Nov.
2022
- nov.
2023

Dec.
2022
- dec.
2023

Gns.
2022
- gns.
2023

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

115,9

117,3

116,7

-0,5

0,6

0,7

3,3

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

121,2

127,4

123,9

-2,7

3,2

2,2

8,4

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

127,8

133,0

130,5

-1,9

2,9

2,1

4,3

Beklædning og fodtøj

4,35

97,6

97,9

98,0

0,1

0,1

0,4

2,0

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

120,5

116,9

117,0

0,1

-4,2

-2,9

-0,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

107,6

106,9

107,9

0,9

0,4

0,3

4,6

Sundhed

2,90

108,1

110,3

111,8

1,4

2,4

3,4

3,5

Transport

11,22

117,3

118,3

117,2

-0,9

-0,6

-0,1

1,0

Kommunikation

1,74

86,0

85,2

84,0

-1,4

0,5

-2,3

2,9

Fritid og kultur

11,43

110,5

115,1

114,3

-0,7

5,1

3,4

4,9

Uddannelse

0,86

122,4

129,6

129,6

0,0

5,9

5,9

4,1

Restauranter og hoteller

7,60

121,3

127,8

128,3

0,4

5,4

5,8

8,8

Andre varer og tjenester

8,97

113,6

117,9

117,8

-0,1

4,0

3,7

5,1

Varer

49,54

116,5

114,4

113,4

-0,9

-3,0

-2,7

1,6

Tjenester

50,46

114,1

118,9

118,9

0,0

4,2

4,2

4,9

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

112,6

115,9

115,5

-0,3

3,0

2,6

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

116,0

117,8

117,2

-0,5

0,9

1,0

4,0

HICP i alt

116,5

117,6

117,0

-0,5

0,3

0,4

3,4

HICP-CT i alt

116,1

117,2

116,5

-0,6

0,3

0,3

3,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,7 %
dec. 2022 - dec. 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,6 %
dec. 2022 - dec. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2024 - Nr. 6

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation