Gå til sidens indhold

Eksporten af varer faldt i maj

Betalingsbalance og udenrigshandel maj 2024

I maj faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 2,0 pct. til 159 mia. kr. Den samlede import faldt med 1,2 pct. til 139 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Varer trækker overskuddet på betalingsbalancen ned i maj

I maj lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 24,1 mia. kr., hvilket er 2,8 mia. kr. lavere end i april. Det skyldes især et fald i overskuddet på varer, som følge af et fald i eksporten.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 1,3 mia. kr. for januar-april 2024 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev nedjusteret med 0,1 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 1,2 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2024

Udvikling

Januar-maj

 

Apr.

Maj

Maj1

3 mdr.2

2023

2024

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

26,9

24,1

..

..

103,0

115,3

Indtægter

193,1

190,0

-1,6

-0,1

920,0

937,3

Udgifter

166,3

165,9

-0,2

1,8

816,9

821,9

Varer og tjenester

21,7

20,1

..

..

101,5

104,6

Eksport

162,3

159,0

-2,0

-0,6

779,1

783,2

 Import

140,6

139,0

-1,2

1,7

677,6

678,6

Varer

19,9

17,2

..

..

81,6

99,8

Eksport

95,7

90,9

-5,0

-1,4

453,2

464,6

Import

75,8

73,7

-2,8

3,4

371,7

364,8

Varer som krydser dansk grænse

4,7

2,2

..

..

25,8

31,2

Eksport

72,2

66,7

-7,6

-2,5

360,6

354,2

Import

67,5

64,6

-4,3

3,5

334,8

323,0

Varer som ikke krydser dansk grænse

15,1

15,1

..

..

55,8

68,6

Eksport

23,4

24,2

3,2

2,0

92,7

110,4

Import

8,3

9,1

10,1

2,8

36,9

41,8

Tjenester

1,8

2,8

..

..

19,9

4,8

Eksport

66,7

68,1

2,2

0,5

325,8

318,7

Import

64,8

65,3

0,7

-0,3

305,9

313,9

Indkomst

8,4

7,5

..

..

13,5

26,6

Indtægter

27,4

27,6

0,8

3,5

121,9

135,4

Udgifter

18,9

20,0

6,0

1,3

108,5

108,8

Løbende overførsler

-3,3

-3,5

..

..

-11,9

-15,8

Indtægter

3,5

3,4

-2,1

-3,6

19,0

18,6

Udgifter

6,7

6,9

2,6

7,2

30,9

34,4

Kapitaloverførsler mv.

-0,1

0,2

..

..

0,5

0,6

Fordringserhvervelse, netto

26,8

24,3

..

..

103,6

116,0

1 Maj 2024 i forhold til april 2024.
2 Marts-maj 2024 i forhold til december 2023-februar 2024.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændring i offentliggørelsesrytmen for betalingsbalancen

Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank har fra og med 2024 besluttet at ophøre med at udarbejde september-versionen for den årlige statistik for offentlige finanser, betalingsbalancens løbende poster og nationalregnskab. Årstal for kapitalbalancen (opgørelsen af udlandsformuen), betalingsbalancens finansielle poster og nationalregnskabets finansielle konti, vil fortsat blive opdateret i september. Se evt. mere herom i Revisionspolitik for det danske nationalregnskab.

Andre indikatorer for eksport

emnesiden Industriens produktion og omsætning findes også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Industriens produktion og omsætning (IPO) omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2024 - Nr. 208

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation