Gå til sidens indhold

Priser på nybyggeri og renovering steg igen i 2023

Producentprisindeks for byggeri 2023

Købsprisen på et nybygget fritliggende enfamiliehus steg med 9,7 pct. i 2023 sammenlignet med 2022. I samme periode steg prisen på udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver ved boliger og erhvervsejendomme med 5,6 pct. Til sammenligning faldt prisen på salg af eksisterende enfamiliehuse med 2,7 pct. i denne periode.

Prisudvikling for byggeri af fritliggende enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuseKilde: www.statistikbanken.dk/ej67, pris90 og pris91

Prisen for nybyggede huse steg mere end byggeomkostningerne i 2023

Med denne offentliggørelse publiceres producentprisindeks for byggeri af boliger, som beskriver udviklingen i de priser, kunder skal betale for et færdigbygget, friliggende enfamiliehus, dvs. producentens pris inkl. avance. Statistikken adskiller sig fra Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, som beskriver udviklingen i omkostninger til arbejdsløn og materialer ved nybyggeri af boliger. Fra 2022 til 2023 steg omkostninger til nybyggeri af enfamiliehuse således med 4,4 pct., hvilket er 5,3 procentpoint lavere end den tilsvarende pris for et nybygget enfamiliehus. Det skal her nævnes, at prisindekset for nybyggeri benytter den perioden, hvor et hus står færdigbygget. Da købsprisen som regel aftales lang tid før huset står færdigt, kan der derfor forekomme "forsinkelse" i den reelle prisuvikling.

Udvikling af byggeomkostninger og producentpriser for enfamiliehuseKilde: www.statistikbanken.dk/pris90 og byg52

Prisstigninger i de første tre kvartaler af 2023, fald i fjerde

I de første tre kvartaler af 2023 var prisudviklingerne for nybyggeri af enfamiliehuse enslydende med stigninger på 2,2-2,6 pct. I fjerde kvartal faldt priserne derimod med 3,7 pct., hvilket er det første kvartalsvise fald siden første kvartal 2022. De årlige prisudviklinger voksede med mere end 10 pct. i årets første tre kvartaler, men steg blot med 3,3 pct. i fjerde kvartal.

Producentprisindeks for nybyggeri af enfamiliehuse

 

Indeks (2015=100)

Ændring i forhold til
sidste kvartal

Ændring i forhold til
samme kvartal året før

 

 

pct.

4. kvt. 2023

144,8

-3,7

3,3

3. kvt. 2023

150,4

2,2

10,8

2. kvt. 2023

147,2

2,6

12,0

1. kvt. 2023

143,5

2,4

13,3

4. kvt. 2022

140,2

3,2

10,1

3. kvt. 2022

135,8

3,3

10,0

2. kvt. 2022

131,4

3,7

5,5

1. kvt. 2022

126,7

-0,5

4,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris90.

Jævne prisstigninger på alle typer renoveringsarbejde

Priserne på udførelse af håndværksopgaver steg overordnet set med 5,6 pct. i 2023 i forhold til 2022. Elinstallationsarbejde havde den største prisstigning på 6,2 pct., mens Bygningsfærdiggørelse havde den laveste stigning på 4,7 pct.

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Indeks (2015=100)

Renovering og vedligeholdelse, i alt

107,0

109,7

112,2

121,8

134,0

141,5

Elinstallation

105,8

108,8

109,9

114,8

121,8

129,4

Vvs og blikkenslager

107,2

108,8

111,1

117,6

127,9

134,7

Tømrer

106,3

108,8

111,8

123,5

137,9

144,9

Bygningsfærdiggørelse

105,5

107,5

110,1

116,3

122,9

128,7

Tagdækker

106,7

110,4

113,8

131,9

154,7

163,5

Murer

109,5

113,1

115,7

123,6

131,8

139,7

 

Ændring i forhold til året før (pct.)

Renovering og vedligeholdelse, i alt

2,2

2,5

2,3

8,6

10,0

5,6

Elinstallation

2,1

2,8

1,0

4,5

6,1

6,2

Vvs og blikkenslager

2,1

1,5

2,1

5,9

8,8

5,3

Tømrer

2,4

2,4

2,8

10,5

11,7

5,1

Bygningsfærdiggørelse

2,2

1,9

2,4

5,6

5,7

4,7

Tagdækker

1,6

3,5

3,1

15,9

17,3

5,7

Murer

2,9

3,3

2,3

6,8

6,6

6,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris91

Nyt fra Danmarks Statistik

4. april 2024 - Nr. 96

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. april 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om prisudviklingen for enfamiliehuse er baseret på indberettede priser fra typehusfirmaer og oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Statistikken om prisudviklingen for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udarbejdes på baggrund af indberettede priser fra håndværksfirmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation