Gå til sidens indhold

Stadigt færre arbejder regelmæssigt i weekenden

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2023

I 2023 havde 15 pct. af de beskæftigede i alderen 15-64 år regelmæssigt weekendarbejde. Det er et fald på 3 procentpoint i forhold til året før og et fald på 8 procentpoint i forhold til niveauet i 2013. Mønsteret gør sig gældende for både lønmodtagere og selvstændige. Blandt lønmodtagere var det således 14 pct., der regelmæssigt arbejdede i weekenden i 2023, hvilket er et fald på 6 procentpoint i forhold til 2013. I 2023 gjaldt det 27 pct. af de selvstændige, hvilket er et fald på 11 procentpoint i forhold til året før og 18 procentpoint i forhold til niveauet i 2013.

Andel lønmodtagere og selvstændige med regelmæssigt weekendarbejde (15-64 år), 2008-2023Kilde: Særkørsel baseret på Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

To ud af tre selvstændige arbejder i weekenden

Selvstændige arbejder i højere grad end lønmodtagere på atypiske tidspunkter. I 2023 havde 64 pct. af de selvstændige enten regelmæssigt weekendarbejde eller weekendarbejde af og til. Det samme gjaldt 39 pct. af lønmodtagere. Ligeledes er aftenarbejde mere udbredt blandt de selvstændige. I 2023 havde over seks ud af ti selvstændige aftenarbejde, mens fire ud af ti lønmodtagere havde aftenarbejde. Der er mindre forskel på andelen af selvstændige og lønmodtagere, der arbejdede om natten, idet natarbejde forekom for 12 pct. af de selvstændige og 10 pct. af lønmodtagerne i 2023.

Over halvdelen af de unge beskæftigede arbejder på atypiske tidspunkter

I 2023 arbejdede 59 pct. af de 15-24-årige i beskæftigelse enten regelmæssigt eller af og til i weekenden, nogenlunde ligeligt fordelt. For de 55-64-årige var der 36 pct., der arbejdede i weekenden, hvilket var den laveste andel blandt de opgjorte aldersgrupper. De 15-24-årige har også den største hyppighed af aftenarbejde, hvilket skal ses i lyset af den høje frekvens af fritidsarbejde i aldersgruppen - 53 pct. af de beskæftigede i aldersgruppen har arbejdet minimum én aften inden for den seneste måned. Natarbejde er mest udbredt i aldersgruppen 25-34-årige.

Hyppighed af weekendarbejde for beskæftigede efter alder (15-64 år)Kilde: Særkørsel baseret på Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Stor forskel på tværs af brancher

Omfanget af weekendarbejde varierer markant på tværs af brancher og kan ofte henføres til strukturelle forhold inden for den enkelte branche. For eksempel har to ud af tre beskæftigede inden for landbrug, skovbrug og fiskeri weekendarbejde, og mere end hver anden i handel og transport mv. og kultur, fritid og anden service arbejder også i weekenden. Den laveste hyppighed af weekendarbejde findes i finansiering og forsikring samt i bygge og anlæg med hver 23 pct. af de beskæftigede. Der er også stor variation i aftenarbejde på tværs af brancher. Personer beskæftigede i kultur, fritid og anden service havde 51 pct. aftenarbejde, mens 25 pct. af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen havde aftenarbejde. Natarbejde er mest udbredt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, hvor 14 pct. har haft natarbejde.

Andel beskæftigede (15-64 år) med arbejde på atypiske tidspunkter, 2023

 

Weekendarbejde

Aftenarbejde

Natarbejde

 

pct.

Socioøkonomisk status

 

 

 

Lønmodtagere

38,5

41,3

9,8

Selvstændige

63,9

62,4

11,7

Brancher

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

67,4

49,4

14,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

28,0

33,0

10,9

Bygge og anlæg

23,8

25,3

4,3

Handel og transport mv.

54,1

47,3

10,8

Information og kommunikation

33,2

49,9

8,3

Finansiering og forsikring

23,0

40,5

3,6

Ejendomshandel og udlejning

31,7

33,6

4,7

Erhvervsservice

34,9

43,4

8,5

Offentlig administration, undervisning og sundhed

39,6

44,7

11,9

Kultur, fritid og anden service

55,6

51,4

5,6

Alder

 

 

 

15-24 årige

58,7

52,6

8,6

25-34 årige

37,7

42,7

11,8

35-44 årige

37,5

44,9

11,1

45-54 årige

38,0

40,6

9,4

55-64 årige

36,4

36,5

8,3

Kilde: Særkørsel baseret på Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Nyt fra Danmarks Statistik

14. marts 2024 - Nr. 70

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2025

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Under-søgelsen er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser fra andre EU-lande offentliggjort af Eurostat. Resultater herfra ses på www.dst.dk/aku-eurostat.
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbaserede ledigheds-statistik præsenteres kort i en video og beskrives desuden udførligt på www.dst.dk/ledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation