Gå til sidens indhold

Arbejdsløse, AKU (interview)

Arbejdsløse i Arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledige) er en kvartalsvis og månedlig opgørelse af antal arbejdsløse personer i Danmark. Statistikken er baseret på en interviewundersøgelse med ca. 72.000 deltagere på årsbasis, og arbejdsløshed er i statistikken baseret på de interviewede personers selvrapporterede arbejdsmarkedsstatus.

Introduktion

Arbejdskraftundersøgelsen giver en sammenhængende belysning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken. 

Arbejdsløse i Arbejdskraftundersøgelsen kaldes AKU-ledige og er defineret som ubeskæftigede personer, som samtidig aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen – som er ugen respondenten interviewes omkring – og kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugens afslutning. 

Arbejdskraftundersøgelsen er baseret på internationalt anvendte definitioner, så resultaterne er internationalt sammenlignelige. Derfor er AKU-ledighedsbegrebet det begreb, der anvendes frem for de registerbaserede begreb, når ledigheden i Danmark sammenlignes med andre landes.

Arbejdskraftundersøgelsen egner sig især:

  • til en sammenhængende beskrivelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken
  • til at belyse ledige personer, som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
  • til at opgøre personer som ønsker at få arbejde
  • ved tværgående analyser
  • ved oplysninger om fx ungdomsledighed (15-24-årige)
  • ved internationale sammenligninger.
Dokumentation

Arbejdsløse i Arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledige)

Arbejdsløse i forhold til Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ubeskæftigede personer, der i interviewet rapporterer, at de aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen, og at de kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning.

AKU-ledigheden baserer sig på den internationalt anvendte definition, som blev fastlagt af den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO i 1982. AKU-ledigheden er følgelig den ledighedsdefinition, der anvendes ved – og muliggør - internationale sammenligninger. Endvidere er AKU-ledigheden velegnet til at belyse ledige personer, som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, og når man vil tage højde for samtlige personers ønske om at få arbejde, uanset om personerne modtager den ene eller anden ydelse eller er selvforsørgende.

Om Arbejdskraftundersøgelsen

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, eller hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde.


Arbejdskraftundersøgelsen følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organization (ILO). Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og den laves følgelig i alle EU-lande og også i mange andre lande efter de samme retningslinjer. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen det bedste grundlag for internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik, hvilket bådesker i regi af Eurostat og OECD.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984, og fra 1994 i alle uger hele året rundt. Fra januar 2007 blev undersøgelsens stikprøve udvidet betragteligt. Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve, hvor ca. 72.000 danskere i alderen mellem 15-89 år deltager årligt i undersøgelsen.

 

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse (AKU) supplerer kvartalsundersøgelsen med månedlige tal for befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Grundet månedsstikprøvens lavere størrelse, opregnes tallene med mindre detaljerede oplysninger end kvartalsstatistikken. Efter opregningen benchmarkes tallene mod de tilsvarende kvartalsserier, hvorefter de sæsonkorrigeres.

Læs mere om metoden i den månedlige arbejdskraftundersøgelse.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Arbejdsløse, AKU (interview)

Kontakt

Daniel F. Gustafsson
Telefon: 39 17 35 89

Artikler og publikationer om 'Arbejdsløse, AKU (interview)'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik

Ledighedsbegreber

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her