Gå til sidens indhold

Kornpriserne faldt i 2023

Kapitelstakster 2023

I kølvandet på de stærkt stigende kornpriser i 2022, se Kornpriserne på himmelflugt i 2022 (Nyt fra Danmarks Statistik 2023:46), er priserne faldet i 2023 - 14 pct. for byg og 17 pct. for hvede. Kornpriserne i 2023 er dog stadig betydeligt højere end i 2021, nemlig 28 pct. højere for byg og 18 pct. for hvede. Den store prisstigning i 2022 skulle ses i lyset af Ruslands krig mod Ukraine, som pressede udbuddet af korn og dermed hævede priserne på verdensmarkedet. Dette har dog ændret sig i 2023, hvor Ukraine har opnået bedre adgang til EU-landenes markeder med stor import og lavere priser til følge. Kapitelstaksten er landmandens gennemsnitlige salgspris på korn i perioden august-december.

Kapitelstakster, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/kapit1

Areal og høst

Den danske produktion af korn i 2023 fandt sted på ca. 1,2 mio. ha landbrugsjord dyrket af 18.000 landmænd. Se www.statistikbanken.dk/afg5. Høsten blev ikke god grundet tørke i forsommeren og havnede på 23 pct. under en normalhøst. Se Mindste kornhøst siden tørkeåret i 2018 (Nyt fra Danmarks Statistik 2023:388).

Høsten af korn, hkg pr. haKilde:www.statistikbanken.dk/hst77

Anvendelse af statistikken

Kapitelstakster anvendes først og fremmest til beregning og regulering af årlige forpagtningsafgifter til private jordejere og staten. Læs mere om kapitelstakster under Kilder og metoder.

Kapitelstakster efter område, løbende priser

 

Byg

Hvede

 

2022

2023

Ændring

2022

2023

Ændring

 

kr. pr. 100 kg

pct.

kr. pr. 100 kg

pct.

Hele landet

206,5

178,61

-14

205,1

169,30

-17

Sjælland med omliggende øer

201,8

177,44

-12

200,8

166,91

-17

Lolland-Falster med omliggende øer

198,9

185,54

-7

191,1

172,96

-9

Bornholm

202,6

161,00

-21

206,9

166,41

-20

Fyn med omliggende øer

211,0

181,01

-14

206,4

168,83

-18

Sønderjylland

205,1

175,74

-14

206,4

170,34

-17

Østjylland

212,2

184,59

-13

205,4

170,87

-17

Vestjylland

204,7

177,11

-13

208,5

168,74

-19

Nordjylland

206,6

176,20

-15

212,8

169,04

-21

Kilde: www.statistikbanken.dk/kapit1

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2024 - Nr. 39

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2025

Kontakt

Kilder og metode

Kapitelstaksten udtrykker de gennemsnitlige salgspriser, som landmændene har opnået ved salg til kornhandlere af hhv. byg og hvede i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december i høståret.
Kapitelstaksten er beregnet på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn. Opgørelsen følger faktureringen og ikke et eventuelt tidligere kontrakttidspunkt. Kapitelstaksten er beregnet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1659 af 14. december 2015 og bliver opgjort på otte kapitelstakstområder samt for hele landet. I forbindelse med kommunalreformen blev det vedtaget at bibeholde de tidligere geografiske områder men at ændre benævnelserne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation