Gå til sidens indhold

Stagnering i antal skilsmisser i 2023

Vielser og skilsmisser 2023

I 2023 blev 12.862 ægtepar skilt. Det er en stagnering i antallet af skilsmisser de seneste tre år, og et fald på 17 pct. i forhold til gennemsnittet af skilsmisser de ti foregående år. Der ses den samme udvikling, hvis man opgør andelen af skilte personer pr. 1.000 gifte personer. Der har været et større udsving i antallet af skilsmisser de foregående ti år, som toppede med 19.639 i 2014, mens det laveste antal var 10.582 i 2019.

SkilsmisserKilde: www.statistikbanken.dk/ski6

Knap halvdelen af skilsmisserne i ægteskabets første ti år

48 pct. af skilsmisserne i 2023 fandt sted inden for 10 års ægteskab og 11 pct. af dem fandt sted efter mindst 25 års ægteskab.

Skilsmisser efter ægteskabets varighed. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ski107

31.582 vielser i 2023

I 2023 blev 31.582 par viet, hvilket er 5 pct. flere i forhold til gennemsnittet de foregående ti år. Antallet af vielser er 4 pct. færre end i 2022, hvor 33.059 par blev viet. Faldet i antal vielser i forhold til 2022 gælder alle 5-års aldersgrupper mellem 20 og 54 år, mens der er en stigning i antallet blandt de øvrige aldersgrupper. Det samme mønster gælder, når der ses på andelen af viede i forhold til antallet af ikke-gifte i aldersgrupperne.

VielserKilde: www.statistikbanken.dk/vie7

Færre kirkelige vielser

I 2023 var 9.085 af vielserne kirkelige. Det svarer til 29 pct. af vielserne i 2023 og det er 6 procentpoint lavere end i 2013, hvor 35 pct. af vielserne var kirkelige. Der er flest kirkelige vielser i sommerhalvårets måneder fra maj til september. I både 2013 og 2023 var der flest kirkelige vielser i august, hvor de udgjorde henholdsvis 50 og 42 pct. af vielserne. Der er færrest kirkelige vielser i januar, og i denne måned udgjorde de henholdsvis 14 pct. og 9 pct. i 2013 og 2023.

Kirkelige vielserKilde: www.statistikbanken.dk/vie9

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2024 - Nr. 36

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation