Gå til sidens indhold

Skilsmisser

Hvor mange mennesker bliver skilt om året? Statistikken om skilsmisser omfatter alle skilsmisser, hvor mindst én af parterne har bopæl i Danmark på skilsmissetidspunktet. Skilsmisserne kan fx fordeles efter kommuner, køn, alder og herkomst.

Udvalgt statistik om Skilsmisser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Skilsmisser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antal skilsmisser

Her kan du se, hvor mange skilsmisser der har været de seneste 20 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
13.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Skilsmisser fordelt efter ægteskabets varighed

Her kan du se skilsmissernes fordeling efter ægteskabets varighed.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
13.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse størrelse, sammensætning og udvikling af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser og anvendes som grundlag for planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, men der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De fleste af de nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem, men enkelte går længere tilbage.

Brug for flere tal om Skilsmisser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx skilsmisser fordelt efter alder, herkomst eller bopæl.

Kontaktperson for denne statistik

Annemette Lindhardt Olsen
Telefon: 39 17 30 13
Connie Østberg
Telefon: 39 17 33 84