Gå til sidens indhold

Vielser

En vielse kan fx foregå i kirken, på rådhuset, i baghaven eller på en strand i et fjernt land. Alle vielser, hvor mindst én af parterne har bopæl i Danmark på vielsestidspunktet indgår i statistikken. Lidt over hvert tredje par bliver gift i kirken. Hvert andet par bliver gift borgerligt (fx rådhuset eller baghaven). Hvert tyvende par bliver gift i udlandet.

Introduktion

Grundlaget for statistikken er data fra CPR om personer, der er blevet viet, og som har bopæl i Danmark på vielsestidspunktet.

I CPR registreres oplysninger om vielser for den enkelte person. Danmarks Statistik kombinerer oplysningerne om de to personer i en vielse, så at der i statistikken anvendes to forskellige begreber, nemlig dels antal viede personer og dels antal vielser.

Statistikken om vielser og viede indeholder oplysninger om de viedes køn, alder, civilstand før vielsen, bopæl, statsborgerskab, herkomst, oprindelsesland og vielsesmyndighed.

Fra og med 15. juni 2012 indeholder oplysninger om viede personer også viede af samme køn.

Indgåelse af registrerede partnerskaber har været muligt siden 1. oktober 1989. De seneste år har 350-400 par om året indgået registreret partnerskab, heraf er to ud af tre par kvinder.

Antallet af viede opgøres årligt i februar måned.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Viede

Antal personer, der er blevet gift. Personen skal have bopæl i Danmark.

Registreret partnerskab

To personer af samme køn, som har indgået registreret partnerskab i henhold til loven herom. For registrerede partnerskaber gælder de samme love som for ægtepar. Fra den 15. juni 2012 kan to personer af samme køn ikke længere indgå registreret partnerskab, men kan i stedet for indgå ægteskab.

Vielseskvotient

Antal vielser pr. 1.000 indbyggere.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


 

Andre populære forespørgsler

Relateret indhold i Vielser

Kontakt

Annemette Lindhardt Olsen
Telefon: 39 17 30 13

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Hvor mange deler du bryllupsdag med?

Oversigt over bryllupsdage

Oversigt over bryllupsdage