Gå til sidens indhold

Vielser

Hvor mange bliver gift om året, og hvor gammel er man typisk, når det sker? Hvor mange bryllupper er med to af samme køn? Statistikken om vielser omfatter alle vielser, hvor mindst én af parterne har bopæl i Danmark på vielsestidspunktet. Vielserne kan fordeles efter bl.a. kommuner, køn, alder og herkomst.

Udvalgt statistik om Vielser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Vielser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal vielser

Her kan du se udviklingen i antal vielser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
13.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Udviklingen i gennemsnitsalderen for førstegangsviede

Her kan du se udviklingen i gennemsnitsalderen for førstegangsviede mænd og kvinder gennem 100 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
13.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

HAR DU SET?
Skilsmisser
Se hvor mange par, der årligt bliver skilt.

Vielser fordelt efter vielsesmyndighed

Her kan du se fordelingen af vielser, der er hhv. kirkelige, borgerlige eller udført i udlandet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
13.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Vielser fordelt efter vielsesmåned

Her kan du se, hvilke måneder på året der har flest og færrest vielser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.2.2024
Opdateres næste gang
13.2.2025
Kilder

Den primære kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Grundlaget for befolkningsstatistikken er dermed den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i kommunens befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret, som er et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres, stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. De sekundære kilder er Sundhedsdatastyrelsens Medicinske Fødselsregister (MFR) og Dødsårsagsregister, som indeholder data om henholdsvis fødsler og dødsfald.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse størrelse, sammensætning og udvikling af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser og anvendes som grundlag for planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, men der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De fleste af de nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem, men enkelte går længere tilbage.

Brug for flere tal om Vielser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx vielser fordelt efter alder, herkomst eller geografi.

Kontaktperson for denne statistik

Annemette Lindhardt Olsen
Telefon: 39 17 30 13
Connie Østberg
Telefon: 39 17 33 84