Gå til sidens indhold

Vielser

Hvor mange bliver gift om året, og hvor gammel er man typisk, når det sker? Hvor mange bryllupper er med to af samme køn? Statistikken om vielser omfatter alle vielser, hvor mindst én af parterne har bopæl i Danmark på vielsestidspunktet. Vielserne kan fordeles efter bl.a. kommuner, køn, alder og herkomst.

Udvalgt statistik om Vielser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Vielser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal vielser

Her kan du se udviklingen i antal vielser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
29.6.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udviklingen i gennemsnitsalderen for førstegangsviede

Her kan du se udviklingen i gennemsnitsalderen for førstegangsviede mænd og kvinder gennem 100 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
13.2.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udviklingen i antal vielser mellem to af samme køn

Her kan du se udviklingen i antal vielser, hvor begge i parret er enten mænd eller kvinder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
29.6.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

HAR DU SET?
Skilsmisser
Se hvor mange par, der årligt bliver skilt.

Vielser fordelt efter vielsesmyndighed

Her kan du se fordelingen af vielser, der er hhv. kirkelige, borgerlige eller udført i udlandet.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.6.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Vielser fordelt efter vielsesmåned

Her kan du se, hvilke måneder på året der har flest og færrest vielser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.6.2023
Opdateres næste gang
12.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Brug for flere tal om Vielser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx vielser fordelt efter alder, herkomst eller geografi.

Kontaktperson for denne statistik

Annemette Lindhardt Olsen
Telefon: 39 17 30 13
Connie Østberg
Telefon: 39 17 33 84