Gå til sidens indhold

Stigende beskæftigelse for ikke-vestlige efterkommere

Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet november 2022

Beskæftigelsesfrekvensen for 30-59-årige efterkommere fra ikke-vestlige lande steg med 1,3 procentpoint fra 2021 til 75,7 pct. i 2022. For indvandrere fra ikke-vestlige lande steg beskæftigelsesfrekvensen med 1,2 procentpoint til 66,4 pct. Til sammenligning var udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer med dansk oprindelse med en stigning på 0,4 procentpoint fra 2021 til 2022. Det samme gjorde sig gældende for beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra vestlige lande, der steg med 0,3 procentpoint, mens beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra vestlige lande var på samme niveau som året før. Beskæftigelsesfrekvensen viser andelen af beskæftigede i forhold til befolkningen.

Beskæftigelsesfrekvens 30-59-årige. Ultimo november 2012-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/ras208

Ukrainsk indvandring påvirker beskæftigelsesfrekvensen

Den store indvandring af ukrainere i 2022 påvirker beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestelige lande negativt, da de på grund af deres korte opholdstid i Danmark har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2022 var der 9.600 nytilkomne indvandrere i aldersgruppen 30-59-årige fra Ukraine hvoraf 4.200 var i beskæftigelse. Udelades de nytilkomne ukrainere, når beskæftigelsesfrekvensen beregnes, ville beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande have været 67,3 pct. i 2022, svarende til en stigning på 2,1 procentpoint fra 2021 til 2022.

Øget beskæftigelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande siden 2015

Set over de seneste ti år er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande steget markant. Stigningen har især været stor siden 2015, hvor beskæftigelsesfrekvensen er steget fra 52,0 pct. i 2015 til 66,4 pct. i 2022. Indvandrere fra ikke-vestlige lande har stadig en væsentligt lavere beskæftigelsesfrekvens end personer af dansk oprindelse. Forskellen er dog blevet mindre over de seneste ti år. I 2012 var beskæftigelsesfrekvensen 30,8 procentpoint lavere for indvandrere fra ikke-vestlige lande i forhold til personer med dansk oprindelse. I 2022 er forskellen reduceret til 19,2 procentpoint.

Flere beskæftigede nytilkomne indvandrere over de seneste 10 år

I 2022 var der 396.300 beskæftigede indvandrere i Danmark. Ud af denne gruppe var 36.300, svarende til 9,2 pct., nytilkomne indvandrere. Af de nytilkomne beskæftigede indvandrere var 18.600 fra vestlige lande og 17.700 fra ikke-vestlige lande. Antallet af årligt nytilkomne beskæftigede indvandrere er mere end fordoblet siden 2012, hvor der var 15.700 nytilkomne beskæftigede indvandrere fordelt med ca. to tredjedele fra vestlige lande og en tredjedel fra ikke-vestlige lande.

Beskæftigede nytilkomne indvandrere alle aldersgrupper. Ultimo november 2012-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/flow3

Flest beskæftigede nytilkomne indvandrere fra Ukraine

De nytilkomne beskæftigede indvandrere i 2022 kom fra i alt 172 forskellige oprindelseslande. Der var i 2022 flest beskæftigede nytilkomne indvandrere fra Ukraine, Rumænien og Polen. Den store stigning i antallet af nytilkomne indvandrere fra ikke-vestlige lande fra 2021 til 2022 skyldes primært indvandring fra Ukraine, der i statistikken kategoriseres som et ikke-vestligt land.

Beskæftigede nytilkomne indvandrere. Alle aldersgrupper. Ultimo november 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/flow3

Kønsfordelingen varierer afhængigt af oprindelsesland

De nytilkomne indvandreres kønsfordeling varierer en del afhængigt af oprindelsesland. Blandt de nytilkomne beskæftigede indvandrere fra Ukraine, var der med 67,6 pct. en overvægt af kvinder. Mænd var derimod i overtal blandt de nytilkomne beskæftigede indvandrere fra Rumænien, Bulgarien, Indien og Polen. Kønsfordelingen er nogenlunde ens blandt nytilkomne beskæftigede indvandrere fra Tyskland og Nepal.

Beskæftigede nytilkomne indvandrere alle aldersgrupper. November 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/flow5

Nytilkomne indvandrere arbejder ofte i Handel og transport

Branchen Handel og transport beskæftiger flest nytilkomne indvandrere. 11.500, svarende til 31,7 pct., af de nytilkomne indvandrere arbejdede i denne branche i 2022. Erhvervsservice beskæftiger med 23,4 pct. næstflest nytilkomne indvandrere. Inden for disse to overordnede brancher er der især mange, der finder arbejde i de underliggende brancher Restauranter (12,2 pct.) og Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere (10,1 pct.). Se www.statistikbanken.dk/flow6 for mere information om indvandrernes beskæftigelse fordelt på detaljerede brancher.

Oprindelseslandet har ofte betydning for hvilke branche man arbejder i

Nytilkomne indvandrere fra forskellige oprindelseslande finder også beskæftigelse inden for andre brancher. Mange nytilkomne indvandrere fra Ukraine (17,8 pct. af gruppen) og Litauen (17,5 pct.) arbejder i Landbrug, skovbrug og fiskeri. Nytilkomne indvandrere fra Polen arbejder ofte i Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed (22,4 pct.). Nytilkomne indvandrere fra Litauen (23,2 pct.), Polen (20,9 pct.) og Rumænien (17,0 pct.) arbejder endvidere ofte i Bygge og anlæg, mens nytilkomne indvandrere fra Indien i stor udstrækning (27,7 pct.) arbejder i Information og kommunikation. Endelige arbejder nytilkomne indvandrere fra Tyskland ofte (21,6 pct.) i Offentlig administration, undervisning og sundhed. Se tabellen flow5 i statistikbanken for yderligere information.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2023 - Nr. 397

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet ud fra 'Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS er en totalopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation