Gå til sidens indhold

Fald i uddannelsesudgifterne på 2,4 mia. kr. i 2022

Udgifter til uddannelse 2021-2022

I 2022 var de samlede udgifter til uddannelse 164,4 mia. kr. Det er et fald på 2,4 mia. kr. i forhold til 2021, hvilket svarer til et fald på 1 pct. I 2021 var de totale udgifter til uddannelse på 166,9 mia. kr., hvilket var en stigning på 7 mia. kr. i forhold til 2020. Stigningen i 2021 var et resultat af COVID-19-tiltag samt flere udgifter til forskning. Udgifterne til uddannelse fordeler sig på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og dækker både uddannelsesstøtte, offentlige og private uddannelsesinstitutioner. I 2022 var 45 pct. af udgifterne relateret til grundskoler herunder efterskoler, 14 pct. gik til ungdomsuddannelserne dvs. gymnasier og erhvervsskoler. De resterende 41 pct. gik til videregående uddannelser såsom erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

Samlede udgifter til uddannelse fordelt efter uddannelsesniveau over tid.Kilde: www.statistikbanken.dk/uoe1

Fald i SU og andre stipendier

Udgifterne til uddannelse kan opdeles i løn, andre løbende udgifter, investeringer, forskning og udvikling (FoU) og Statens Uddannelsesstøtte (SU) og andre stipendier. Løn udgør ca. halvdelen af alle udgifter til uddannelse, mens andre løbende udgifter og investeringer udgør hhv. 12 pct. og 4 pct. af udgifterne til uddannelse. Udbetalinger af SU og andre stipendier udgjorde 14 pct. eller 23 mia. kr. i 2022, hvilket er på samme niveau som i 2019. I 2020 og 2021 var udbetalingerne af SU og andre stipendier på hhv. 26 og 25 mia. kr. og skyldes forhøjede lånemuligheder som følge af COVID-19-tiltag. FoU stod for 16 pct. svarende til 26 mia. kr. i 2022, hvilket er på samme niveau som i 2021. Til sammenligning steg udgifterne til FoU med 2,6 mia. kr. i 2021 i forhold til 2020.

Udgifter til uddannelse fordelt efter udgiftstype over tid.Kilde: www.statistikbanken.dk/uoe1

89 pct. af uddannelse finansieres af det offentlige

Finansiering af uddannelse stammer fra forskellige kilder. Størstedelen (89 pct.) af udgifterne finansieres af det offentlige, hvor kommuner stod for 36 pct. i 2022, mens staten stod for 53 pct. Kommunerne finansierer primært grundskolerne, mens universiteterne og gymnasierne er finansieret af staten. Husholdningerne finansierer 8 pct. igennem brugerbetalinger til især efterskoler, fri-og privatskoler. De resterende 4 pct. finansieres af hhv. virksomheder (3 pct.) og udlandet (1 pct.). Finansieringen fra virksomheder og udlandet, herunder EU, går primært til forskningsformål på de videregående uddannelser.

Samlede udgifter til uddannelse fordelt efter finansieringskilde. 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/uoe2

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

I forbindelse med denne opgørelsen og fremtidige opgørelser indeholder data nu to foreløbige år. Det betyder, at denne offentliggørelse vil indeholde foreløbige data for tidsperioden 2021 og 2022. Tidsperioden for 2021 er foreløbig, da regnskaberne for det offentlige endnu ikke er endelige. For 2022 er der desuden også andre få kilder der endnu ikke tilgængelige og er derfor estimeret på baggrund af 2021 data.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2023 - Nr. 394

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken giver en sammenhængende beskrivelse af finansiering og udgifter til uddannelse. Derfor medtages offentlige, private virksomheder og husholdningernes udgifter til uddannelse. De offentlige kilder består af Statsregnskabet, kommunale og regionale regnskaber samt data vedr. SU fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Oplysninger om husholdninger, private virksomheder og private uddannelsesinstitutioner kommer fra Undervisningsministeriets regnskabsportal, fondsstatistikken og årsrapporter. Dele af statistikken er stadig under udvikling, hvilket betyder, at der kan blive foretaget revisioner tilbage til 2016. Se mere i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation