Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen starter 2024 med et lille fald

Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2024

Antallet af beskæftigede inden for bygge og anlæg faldt i første kvartal 2024 til 195.400. Det er et fald på 0,2 pct. i forhold til fjerde kvartal 2023, hvor der var 195.700 beskæftigede. På trods af den lille kvartalsvise nedgang er der tale om en stigning på 1,0 pct. i forhold til første kvartal 2023. Antallet af ansatte hos anlægsentreprenører steg mest med 3,4 pct. fra 19.200 i fjerde kvartal 2023 til 19.800 i første kvartal 2024. Det største relative fald fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2024 var hos maler- og glarmestervirksomheder, hvor antallet af beskæftigede faldt med 5,2 pct. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Færre forhindret i at arbejde

Den samlede beskæftigelse faldt med 354 ansatte, men kigger man på arbejdets art, er der flere, der møder ind på arbejdspladserne. For både Nybyggeri og tilbygning, Reparation og vedligeholdelse, Anlægsvirksomhed samt Kontorarbejde var der tale om små stigninger i antallet af beskæftigede i første kvartal 2024. I samme periode fald antallet i kategorien Ikke på arbejde pga. dårligt vejr, ferie, sygdom, undervisning o.l. med 830, hvilket er større end det samlede fald. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Den årlige omsætning er stabil

Årsomsætningen inden for bygge og anlæg var i 2023 på 368,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 0,5 pct. i forhold til 2022. Specielt steg omsætningen for Anlægsentreprenører med 9,0 pct. fra 59,3 mia. kr. til 64,6 mia. kr, mens omsætningen for Byggeentreprenører steg fra 112,6 mia. kr. til 114,3 mia. kr., svarende til en stigning på 1,6 pct. Omvendt var der betydelige fald i brancherne El-installation mv. og Murere, hvis omsætning faldt hhv. 6,4 pct. og 10,3 pct.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

1. kvt. 2023

29,1

17,5

32,9

19,5

40,8

15,3

11,8

24,4

191,3

2. kvt. 2023

28,9

18,7

32,7

19,4

40,5

15,5

12,5

24,4

192,5

3. kvt. 2023

29,6

18,9

33,3

19,8

41,8

15,8

12,5

24,6

196,2

4. kvt. 2023

29,6

19,3

33,7

20,0

41,7

15,7

12,3

25,4

197,8

1. kvt. 2024

28,9

19,3

33,9

19,6

41,2

14,2

11,2

24,8

193,2

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

1. kvt. 2024

-0,6

10,0

3,2

0,5

1,0

-7,3

-5,1

1,8

1,0

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

1. kvt. 2023

29,4

18,1

32,8

19,9

41,1

15,7

12,4

24,8

194,2

2. kvt. 2023

29,0

18,5

32,8

19,5

40,9

15,6

12,4

24,4

193,2

3. kvt. 2023

29,4

18,8

33,3

19,5

41,2

15,6

12,3

24,7

194,7

4. kvt. 2023

29,2

19,2

33,5

19,9

41,6

15,3

12,1

25,0

195,7

1. kvt. 2024

29,4

19,8

33,9

19,5

41,5

14,5

11,6

25,2

195,4

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

1. kvt. 2024

0,6

3,4

1,0

-1,8

0,0

-5,2

-4,0

0,6

-0,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2024 - Nr. 118

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation