Gå til sidens indhold

Eksporten af tjenester faldt i marts

Betalingsbalance og udenrigshandel marts 2024

I marts faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 1,6 pct. til 163 mia. kr. Den samlede import steg med 3,6 pct. til 147 mia. kr. Den samlede eksport faldt 2,8 pct. i første kvartal sammenlignet med kvartalet før, mens importen faldt med 0,2 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts

I marts lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 22,1 mia. kr., hvilket er 6,3 mia. kr. lavere end i februar. Det skyldes stigninger i importen af varer samt fald i eksporten af tjenester.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 1,4 mia. kr. for januar-februar 2024 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 0,8 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 2,2 mia. kr.

Ændring i offentliggørelsesrytmen for betalingsbalancen

Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank har fra og med 2024 besluttet at ophøre med at udarbejde september-versionen for den årlige statistik for offentlige finanser, betalingsbalancens løbende poster og nationalregnskab. Årstal for kapitalbalancen (opgørelsen af udlandsformuen), betalingsbalancens finansielle poster og nationalregnskabets finansielle konti, vil fortsat blive opdateret i september. Se evt. mere herom i revisionspolitik for det danske nationalregnskab.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2024

Udvikling

Januar-marts

 

Feb.

Mar.

Mar.1

3 mdr.2

2023

2024

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

28,4

22,1

..

..

59,2

52,0

Indtægter

194,1

192,6

-0,8

-2,6

550,7

565,1

Udgifter

165,7

170,4

2,9

-1,2

491,5

513

Varer og tjenester

23,7

15,9

..

..

76,7

56,9

Eksport

165,4

162,6

-1,6

-2,8

470,3

478,0

 Import

141,6

146,8

3,6

-0,2

393,6

421,1

Varer

20,8

15,2

..

..

59,2

55,5

Eksport

98,1

99,3

1,2

-1,9

280,8

296,3

Import

77,3

84,1

8,9

1,3

221,6

240,7

Varer som krydser dansk grænse

7,0

4,7

..

..

24,9

20,2

Eksport

76,9

80,4

4,5

1,2

227,5

237,5

Import

69,9

75,6

8,2

1,0

202,5

217,3

Varer som ikke krydser dansk grænse

13,8

10,5

..

..

34,3

35,3

Eksport

21,2

18,9

-10,5

-12,4

53,3

58,7

Import

7,4

8,5

15,0

3,9

19,0

23,4

Tjenester

2,9

0,6

..

..

17,5

1,3

Eksport

67,3

63,3

-5,9

-4,1

189,5

181,7

Import

64,4

62,7

-2,6

-2,0

172,0

180,4

Indkomst

7,5

8,7

..

..

-12,2

2,3

Indtægter

25,8

26,6

3,0

-1,8

66,8

75,6

Udgifter

18,3

17,8

-2,6

-7,2

79,0

73,3

Løbende overførsler

-2,8

-2,5

..

..

-5,4

-7,1

Indtægter

3,0

3,4

12,7

-1,6

13,5

11,4

Udgifter

5,7

5,8

1,3

-5,6

18,9

18,5

Kapitaloverførsler mv.

-0,3

-0,3

..

..

0,9

-0,9

Fordringserhvervelse, netto

28,2

21,9

..

..

60,1

51,2

1 Marts 2024 i forhold til februar 2024.
2 Januar-marts 2024 i forhold til oktober-december 2023.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Andre indikatorer for eksport

På emnesiden Industriens produktion og omsætning findes også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Industriens produktion og omsætning (IPO) omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. maj 2024 - Nr. 129

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation